Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Technologická agentura hledá oponenty pro hodnocení projektů

Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje v roce 2016 vyhlášení veřejných soutěží v programech na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA, DELTA a EPSILON. Zejména v programu EPSILON je očekáváno velké množství projektů ucházejících se o státní podporu. K tomu, aby byly k podpoře vybrány ty skutečně nejperspektivnější projekty, je nezbytné, aby jejich hodnocení provedli zkušení a erudovaní odborníci z oborů, ve kterých budou projekty předloženy.

TA ČR proto hledá odborníky z výzkumné i aplikační sféry, kteří disponují vysokoškolským vzděláním a víceletými/mnohaletými pracovními i hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení projektů ucházejících se o podporu v rámci programů vyhlašovaných TA ČR. Tyto odborníky žádá, aby se zaregistrovali do databáze oponentů TA ČR, a to prostřednictvím formuláře, který je přístupný na webových stránkách TA ČR (ZDE).

Ze zaměření jednotlivých programů (podrobné informace také na stránkách TA ČR) je zřejmé, že nejvíce podávaných projektů se hlásí k oblasti průmyslu (kategorie J dle rejstříku CEP). Současně se však v naprosté většině jedná o projekty multidisciplinární, k jejichž správnému ohodnocení je třeba specialistů z celé řady dalších oborů. TA ČR tak velmi uvítá zájem odborníků na veškerá témata  v oblasti informatika (I dle CEP), lékařské vědy (F), společenské vědy (A) či jakékoliv další. Jak již bylo uvedeno, vítáni jsou hodnotitelé z výzkumné sféry i z oblasti aplikační.

Před hodnocením příslušné veřejné soutěže jsou oponenti vyzváni k absolvování školení týkajícího se hodnoticího procesu a hodnoticích kritérií dané soutěže. Za hodnocení jim náleží odměna dle rámcové smlouvy, kterou každý oponent uzavře v informačním systému TA ČR nejpozději před hodnocením projektů. Přístup do informačního systému bude oponentům umožněn na základě ověření jejich totožnosti, o způsobech tohoto ověření budou oponenti informováni v dostatečném předstihu před školením a hodnocením projektů. V tomto systému, který je dostupný online, pak také probíhá veškeré hodnocení (oponenti tedy mohou hodnotit z libovolného místa a v jimi zvoleném čase).

Výzva platí pro nové potenciální oponenty. Odborníci, kteří již v databázi oponentů TA ČR figurují, se znovu registrovat nemusí.

V případě jakýchkoli dotazů jsou zájemcům připraveni odpovědět pracovníci Oddělení podpory hodnocení projektů Kanceláře TA ČR (mail: ).

Těšíme se na spolupráci při snaze o co nejefektivnější a nejsmysluplnější směřování státní podpory výzkumu, vývoje a investic!