Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Konference TA ČR o Smart Life otevřela téma „chytré budoucnosti“

Nové digitální trendy a technologie, které ovlivňují nebo v blízké budoucnosti budou ovlivňovat naše životy. To bylo hlavní téma konference s názvem Smart Life, kterou v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádala Technologická agentura ČR (TA ČR).

„Technologická agentura České republiky každoročně prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně výsledky své práce a zapojuje se do programu odborných konferencí, seminářů a workshopů,“ uvedl Petr Očko, předseda TA ČR. „Naším zájmem je pořádat akce, na kterých se nastolují a definují nové trendy a témata, které ovlivňují naše životy. Jsem velmi rád, že se nám podařilo dát dohromady unikátní skladbu řečníků napříč všemi oblastmi Smart Life a že o konferenci projevil zájem velký počet hostů,“ dodal.

„Hrdinou posledních 25 let české historie je export, který úspěšně táhne tuzemskou prosperitu. Toto období ale končí a česká ekonomika musí projít zásadní transformací,“ upozornil v rámci konference Pavel Kysilka. „Stress test české ekonomiky na Smart budoucnost nevychází dobře. Existují vyargumentované prognózy, že do 15 let mohou klesnout světové prodeje automobilů až na desetinu. Pokud se výrobci automobilů v ČR nezařadí na světové čelo v nabídce elektrických autonomních automobilů, nebo pokud nenahradíme roli automobilového průmyslu v Česku něčím jiným, utrpí naše ekonomika infarkt,“ uvedl. Česká ekonomika by se podle něj neměla zaměřovat jen na nová odvětví, ale spíše excelovat a inovovat v těch současných, pro ni klíčových odvětvích.

Přednášející na konferenci se také shodli, že stroje sice mohou nahradit analytickou a praktickou inteligenci, nikoliv však kreativní. „Zavádění kyberneticko-fyzických systémů má i velké dopady do sociální sféry, proto by se mělo spíš uvažovat o kyberneticko-fyzicko- sociálních systémech,“ řekl například Petr Beneš.
Konference se zúčastnil i Tomáš Prouza, který hovořil na téma e-Government nebo Zuzana Nehajová, která přiblížila přípravu Slovenské republiky na éru Smart Life. Slovensko vybralo 3 oblasti, na které se zaměří, těmi jsou robotika, energetika a automobilový sektor.

Shoda byla i v tom, že moderní technologie mohou výrazně pomoci zefektivnit i celý proces podpory výzkumu a vývoje. Se zajímavým názorem přišel Tomáš Studeník. „Všechno rozumné a logicky odvoditelné již bylo vymyšleno. Nyní je nutné pracovat i s hloupými a zdánlivě nesmyslnými nápady a umět z nich přinést inovace,“ zdůraznil. Čeští výzkumníci by se podle něj měli inspirovat konceptem "fuck-up night" projekty, z nichž vyplývá jednoznačné ponaučení, které z nezdaru vzešlo. „Šlo by to zohlednit i v metodice hodnocení projektů?,“ položil řečnickou otázku Tomáš Studeník.

V rámci konference proběhla i panelová diskuse, v rámci níž její účastníci hovořili o dopadech Smart Technologií na zaměstnanost. Shodli se, že je třeba nejen hledat nové profese, které vzniknou, což je hodně těžké, ale důležité bude, jak se promění charakter současných profesí. Klíčovou otázkou panelu bylo, jak moc si technologii chceme připustit k tělu a kde je ta správná hranice.
Program TA ČR na letošním ročníku brněnského strojírenského veletrhu měl i svou odpolední část, která byla zaměřena na možnosti čerpání podpory na projekty výzkumu a vývoje (VaV). Po ní byl vyhrazen prostor pro konzultace se zájemci o podporu a s řešiteli projektů VaV. Smart Life a Industry 4.0 jsou výzvou pro TA ČR nejen v zaměření podpory, ale i v hledání výzev pro změnu svých postupů a procesů. „Využití velkého množství dat nám může například zlepšit procesy hodnocení a vyhledávat duplicity. Detailní poznání našich žadatelů, příjemců a řešitelů je výzvou pro trvalé zlepšování naší práce“, uvedl Luděk Knorr, ředitel TA ČR.

 

Fotogalerie konference

 

Program konference Smart Life:

Dopolední část - konference Smart Life
09.30 – 09.45 Úvod, Petr Očko
09.45 – 10.00 Smart Life, Petr Beneš
10.00 – 10.15 Smart Slovakia, Zuzana Nehajová
10.15 – 10.30 Smart Economy, Pavel Kysilka
10.30 – 10.45 Smart Stupid, Tomáš Studeník
10.45 – 11.00 Smart Cities, Boris Bošiak
11.00 – 12.00 – přestávka a občerstvení

12.00 – 14.00 – panelová diskuse: Oto Sládek (Smart Company), Jana Filová (Smart Factory), Jiří Kůs (Smart Nano), Tereza Šamanová (Smart Industry), Tomáš Studeník (Smart Life)

Odpolední část - 14.00 – 15.00

Seminář Možnosti čerpání podpory na projekty VaV 

• Jak získat podporu VaV z TA ČR a Podpora exportu výsledků VaV
Konzultace pro řešitele 15.00 – 17.30