Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pozvánka na seminář "Motivační účinky podpory VaV ve firmách"

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, projekt Národohospodářského ústavu  AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na seminář a diskusi na téma:

MOTIVAČNÍ ÚČINKY PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE VE FIRMÁCH: Kontrafaktuální přístup k hodnocení programů

Programy přímé podpory VaV ve firmách jsou tradičním nástrojem inovační politiky v České republice. Jejich hodnocení však bylo doposud prováděno velmi povrchně. Martin Srholec představí, jakým způsobem je možné provádět ekonometrické odhady motivačního účinku veřejných dotací na firemní VaV výdaje. Prezentované analýzy jsou provedeny na příkladu ALFA programu TAČR. Následná diskuse rozebere, co tyto výsledky znamenají pro inovační politiku, užitečnost tohoto způsobu hodnocení a možnosti pro jeho širší implementaci.

 

Seminář bude řešit zejména tyto otázky:

Jakým způsobem by se měly hodnotit programy přímé podpory VaV ve firmách?
Stimulují dotace nové výdaje na VaV anebo pouze vytlačují soukromé financování VaV?
Na jaké druhy firem působí dotační programy VaV nejlépe?
Co brání tomu, abychom lépe pochopili účinky dotací na firemní VaV?
S pomocí jakých nástrojů provádět inovační politiku?

 

Datum konání:
2. 12. 2016, 14:00 - 17:30 hodin 

Místo:
CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 

Registrace:
Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese nebo vyplněním registračního formuláře

 

Motivacni ucinky pod pory plakát 1104B


Tento seminář je součástí aktivit think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. v rámci programu Strategie AV 21 Akademie věd České republiky