Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR se zapojila do Týdne podnikání

V rámci Týdne podnikání uspořádala TA ČR 14. 11. 2016 seminář s názvem Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. Snahou tohoto semináře bylo oslovit potenciální budoucí žadatele o podporu na projekty VaV, kteří doposud neměli zkušenost s jejím čerpáním.

Účastníkům byly na úvod představeny jednotlivé programy TA ČR a jejich zaměření. Poté byli informováni o chystaných výzvách na rok 2017. Zmíněny byly i přípravy nových programů. Hostům semináře byly také vysvětleny jednotlivé kroky potřebné k získání podpory.

TA ČR plánuje vyhlásit výzvy v těchto Veřejných soutěžích (VS):

1. polovina roku 2017 

2. polovina roku 2017

  • Program ÉTA – 1. VS
  • Program DELTA – 5. VS (spolupráce s japonskými partnery)
  • Program THÉTA - 1. VS (energetika)

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE