Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Veřejná soutěž v programu DELTA zaměřená na spolupráci s Německem

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž programu DELTA (dále veřejná soutěž). Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá na přelomu února a března 2017. Tematicky bude veřejná soutěž zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0.

Konkrétně budou očekávané projekty zaměřené na (nejedná se o úplný výčet, témata jsou popsána v angličtině):

 • Software Engineering
 • Digitalization and software intensive embedded systems (Cyber Physical Systems)
 • IT-Applications in production (incl. service robotics)
 • Virtual technologies
 • Process and system simulation and control
 • Knowledge management
 • Usability
 • Software reliability, quality and safety
 • Data engineering and data driven systems
 • Parallelization and distributed systems
 • Cooperative robotics
 • System integration

Uchazeči o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Výzkumná organizace může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi uchazeči projektu minimálně jeden podnik. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži.

Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci. Zároveň v rámci programu DELTA plánuje TA ČR ve 2. pololetí 2017 vyhlásit další veřejnou soutěž, kterou se otevře možnost spolupráce s Japonskem. Vedle Japonska by tato veřejná soutěž mohla být zaměřena i na další země, s kterými již spolupráce v rámci programu DELTA běží, tj. Vietnamská socialistická republika, Čínská lidová republika, konkrétně čínské lokality Ťiang-su (Jiangsu), Če-tiang (Zhejiang), S´-čchuan (Sichuan) a Tchaj-wan (Taiwan) a Korejská republika.

Sledujte naše internetové stránky pro aktuální informace o plánovaných veřejných soutěžích.

V souvislosti s probíhajícím hodnocením a nastavováním budoucích veřejných soutěží programu DELTA (či následného programu) Vás prosíme o základní informace o potenciálních aktivitách, u kterých zvažujete či připravujete spolupráci ve výzkumu a vývoji se zahraničními partnery. Věnujte nám, prosím, 5 minut Vašeho času a vyplňte krátký anonymní dotazník níže, aby nastavení budoucích veřejných soutěží programu DELTA bylo co nejkvalitnější.

DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE

Dotazník je možné vyplnit nejpozději do 31. 12. 2016.