Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Česko má své VIZIONÁŘE pro rok 2016

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 byly oceněny nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem v rámci projektu Vizionáři 2016, který pořádá sdružení CzechInno. Odborná porota vybrala jedenáct firem, které ocenila titulem „Vizionář 2016“, dalším deseti udělila své čestné uznání. Mezi předávajícími byl i předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Očko, který předal ocenění společnosti P A R D A M, s.r.o. za její technologický přínos v oblasti potravinářství a farmacie. Firma PARDAM, s.r.o. je zároveň i příjemcem podpory z TA ČR.

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

vizionari

Vyhlášení vítězů projektu proběhlo dnes v Pavilonu Grébovka v Praze a odborná porota složená ze zástupců státních institucí, akademického prostředí a partnerů projektu se rozhodla ocenit za ekonomický, společenský a technologický přínos celkem jedenáct firem.

Novými Vizionáři pro rok 2016 se tak staly společnosti: 

 • Aplikace Záchranka, z.ú. za Mobilní aplikaci ZÁCHRANKA usnadňující lokalizaci volajícího a její technologický a společenský přínos v oblasti zdravotnictví,
 • Společnost DATASYS, s. r. o. za prvního chatbota schopného komunikovat v češtině a jeho technologický a společenský přínos v oblasti asistenční podpory,
 • Společnost EcoFuel Laboratories s.r.o. za Vývoj nového kmene mikrořasy Japonochytrium sp. a jeho technologický a společenský přínos v oblasti potravinářství, zdravotnictví a farmacie,
 • Společnost CheckTerra s.r.o. za 3D GIS prohlížečku CheckGIS a službu CheckPhoto a jejich technologický a společenský přínos v oblasti projekční a důlní činnosti, stavebnictví, energetiky, vodárenství aj. oborů,
 • Společnost JaP - Jacina Trade, s.r.o. za BOX Apokalypsa – inovativní model bezpečnostní skříně pro ochranu obsahu vůči živelním katastrofám a jeho technologický a společenský přínos v oblasti ochrany osob a majetku,
 • Společnost mySASY a.s.za Systém pro distanční monitoring aktivity autonomního nervového systému a jeho technologický a společenský přínos v oblasti sportu a zdravotnictví,
 • Společnost P A R D A M, s.r.o. za Nanovlákennou filtrační membránu pro využití v potravinářství a farmacii a její technologický přínos v oblasti potravinářství a farmacie,
 • Firma Pavel Šourek - ARCON za Technologii „Sendvičová hydroizolace“ pro prodloužení životnosti asfaltových pásů a střešních technologií z mPVC a její technologický a ekonomický přínos v oblasti stavebnictví, materiálových a energetických úspor,
 • Společnost Prusa Research s.r.o. za 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK2 a její Multi Material upgrade a její technologický přínos v oblasti kreativních průmyslů, designu, prototypové a malosériové výroby, výuky, kutilství a modelářství,
 • Společnost Volter s.r.o.za xRover - multifunkční hybrid sportovního kočárku a zdravotního vozíku třídy I. a jeho technologický a společenský přínos v oblasti zdravotnictví a zvyšování kvality života tělesně handicapovaných,
 • Společnost Workswell s.r.o. za Systém Workswell WIRIS – nejpokročilejší termovizní systém pro komerční bezpilotní letouny a jeho technologický přínos v oblasti výzkumu, vývoje a výrobních technologií.

Čestná uznání odborné poroty za technologický, společenský a/nebo ekonomický přínos ve svých oborech podnikání získaly společnosti Biology Park Brno a.s., FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s.r.o., Firemní školky s.r.o., Grafia, společnost s ručením omezeným, MSR Engines, s.r.o., NanoTrade s.r.o., Pavel Jeřábek - AQUA ADS, Ray Service, a.s., Step TRUTNOV a.s. a Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

Letos poprvé se odborná porota projektu Vizionáři 2016 rozhodla udělit ocenění výjimečné osobnosti českého inovačního podnikání. Osobností projektu Vizionáři 2016 se tak stal prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci, a to za své celoživotní dílo a výjimečný přínos v oblasti podpory rozvoje inovací a transferu technologií v ČR.