Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Informační seminář k 1. veřejné soutěži programu GAMA, 2. podprogram - Seal of Excellence

Technologická agentura ČR pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu 2.

Tento seminář je určen pouze pro uchazeče o podporu v rámci 1. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 2, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdržely Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument - fáze 1.

Posluchači se na semináři blíže seznámí s programem GAMA, podprogramem 2 a s podmínkami podání návrhu projektu do vyhlášené 1. veřejné soutěže. Uchazeči se podrobně seznámí s přihláškou a budou jim sděleny informace, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Seminář se uskuteční dne 10. dubna 2017 v Praze, v sídle TA ČR,  Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, místnost č. 044, od 10 hodin.

 

REGISTRACE na seminář není nutná. Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese

 

seal