Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

2. kapitola Frascati Manuálu v českém jazyce

Technologická agentura ČR (TA ČR) dokončila překlad jedné z nejvýznamnějších kapitol  dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dokument upravuje zejména metodiku pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji (VaV).

Aktuální vydání vyšlo v říjnu 2015 a obsahuje nové kapitoly týkající se praktických aspektů sběru VaV dat v různých odvětvích, včetně příkladů, a zahrnuje rovněž oblast nepřímé podpory VaV, jako je například daňové zvýhodnění.

Ačkoliv český překlad této stěžejní kapitoly Frascati manuálu OECD bude sloužit primárně pro vnitřní potřebu TA ČR, je správnost překladu ve velmi komplexní oblasti výzkumu pro TA ČR zásadní. Proto byla také věnována pozornost prvotní redakční úpravě překladu, nicméně TA ČR se rozhodl přistoupit ke kroku zveřejnění této pracovní verze a uvítá konkrétní připomínky k překladu (nikoliv k samotnému dokumentu OECD), které můžete uvést ve formuláři ZDE.

Frascati Manual OECD v originální verzi ZDE

Český překlad Frascati Manual OECD ZDE