Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Zapojte se do formulace výzev CHIST ERA III

Technologická agentura ČR se zapojila aktivně do COFUND projektového návrhu CHIST ERA III, který byl schválen Evropskou komisí k financování. Zatímco probíhají přípravy grantové dohody, výzkumná komunita má již nyní možnost se zapojit do formulace výzev a přípravy projektů a konsorcií v následujících dvou oblastech: „Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility" a „Industrial big data and process modelling for smart factories".

Za tímto účelem se uskuteční od 21. do 23. června 2017 v polském Krakově mezinárodní konference, která si klade za cíl přípravu této společné výzvy a společných projektů mezinárodních konsorcií v daných dvou tématech. Výzkumní pracovníci tak mohou nastínit své záměry v této oblasti a zároveň najít potřebné partnery z ostatních zemí, které se budou finančně na společné výzvě v rámci CHIST ERA podílet.

Registrace na konferenci je možná pomocí webových stránek - http://conference2017.chistera.eu/

Technologická agentura předpokládá vyhlášení samotné výzvy na podzim tohoto roku.