Novinky

Posunutí termínů odevzdání Zprávy o implementaci výsledků a Závěrečné zprávy

Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém 342. zasedání dne 8. června 2017 schválilo posunutí termínu odevzdání Zprávy o implementaci výsledků (aktualizace implementačního plánu a hodnocení přínosů projektu) z 31. července 2017 na 31. října 2017. Dále došlo ke změně termínu odevzdání Závěrečné zprávy na 30. října 2017 u projektů, které ukončí řešení do 31. srpna 2017. Ke změně termínů bylo přistoupeno kvůli zpoždění s nasazováním části informačního systému (ISTA) pro předkládání zpráv.