Novinky

Inovační partnerství - TA ČR uspořádala první předběžnou tržní konzultaci

Dne 31.5.2017 se konal v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) seminář o inovačním partnerství a první předběžná tržní konzultace pro projekt, jež bude tímto novým typem řízení o inovačním partnerství realizován. Inovační partnerství je pro zadavatele v rámci Evropské unie novinkou upravenou směrnicí 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek v České republice implementovanou zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. TA ČR bude řízení o inovačním partnerství aplikovat v rámci programu BETA2, který je zaměřen na zadávání veřejných zakázek na služby v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby státní správy.

foto1 edited

Prvním vybraným projektem je společný projekt Ministerstva vnitra a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. TITXMV702 s názvem „Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace“. Hlavní cíl projektu bude zaměřený na vytvoření softwaru a související certifikované metodiky pro tvorbu, správu a využívání propojitelných odborných tezaurů a slovníků z oblasti rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace s vazbou na existující nadnárodní tematické tezaury, s možností využití v dalších oblastech činnosti veřejné správy.

Akce se účastnilo celkem 33 zástupců dodavatelů, rezortů a odborné veřejnosti. V rámci konzultace došlo u projektu TITXMV702 při odborné diskuzi k potvrzení realizovatelnosti tohoto projektu, porozumění si v cílech a k úpravě definice kvalifikačních kritérií za účelem umožnění účasti v řízení širšímu okruhu dodavatelů. 

Seminář a konzultaci vedl: Pavel Slípek