Stanoviska TA ČR
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Veřejná stanoviska TA ČR

 

Stanoviska zde uvedená nejsou právně závazná, ani právně vymahatelná. Technologická agentura České republiky nepřebírá, ani nenese jakoukoliv odpovědnost za případné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody nebo nemajetkové újmy vzniklé příjemci či uchazeči nebo jiným osobám přímo nebo v souvislosti s užitím textu těchto dokumentů, včetně užití doslovných znění textů těchto dokumentů