TA ČR v číslech

TA ČR v číslech

Projekty v programech TA ČR

Struktura účastníků v podpořených projektech TA ČR

Očekávané výsledky v programech TA ČR

Dosažené výsledky v programech TA ČR

Porovnání struktury výsledků dosažených ve vybraných programech

Obecné informace o stavu kontrol v roce 2017

Obecné informace o stavu kontrol v roce 2016

Obecné informace o stavu kontrol v roce 2015

Roční přehled o programech

Hodnocení programů

Statistické zhodnocení veřejných soutěží