První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DELTA 2

Program Delta 2: Záznam a prezentace k 1. VS

Dne 28. června 2019 v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) proběhl streamovaný seminář k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2.

Videozáznam ze semináře ke shlédnutí ZDE
Prezentace ze semináře ke stažení ZDE

Program Delta 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 25. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2. 

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka
 Alberta   German-Canadian Centre for   Innovation   and Research  GCCIR 
 Brazilská federativní   republika

 National Service for Industrial Training,
 Company of Research and Industrial   Innovation

 SENAI, 
EMBRAPII 
 Če-ťiang  Zhejiang Science and Technology   Department  ZSTD 
 Japonsko  New Energy and Industrial Technology   Development Organisation  NEDO 
 Korejská republika  Korea Institute for Advancement of   Technology  KIAT 
 Québec  Consortium for Research and Innovation
 in Aerospace in Québec
 CRIAQ 
 Stát Izrael  The Israel-Europe R&D Directorate  ISERD 
 Tchaj-wan  Ministry of Economy Affairs  MoEA 
 Tchaj-wan  Ministry of Science and Technology  MoST 
 Ťiang-su  Jiangsu Science and Technology   Department  JSTD 
 Vietnamská     socialistická republika  State Agency for Technology Innovation  SATI 

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 22. srpna 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informační seminář k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 proběhne dne 28. června 2019 od 10:00 do 12:00 hodin. Více informací včetně registračního formuláře naleznete ZDE.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU DELTA 2

Zadávací dokumentace a její příloha
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací

Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
Pre-existent knowledge
Common proposal - Alberta (GCCIR)
Common proposal - Brazilská federativní republika (SENAI)
Common proposal - Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal - Québec (CRIAQ)
Common proposal - Japonsko (NEDO)
Common proposal - Korejská republika (KIAT)
Common proposal - Stát Izrael (ISERD)
Common proposal - Ťiang-su (JSTD)
Common proposal - Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal - Tchaj-wan (MoST)
Common proposal - Vietnamská socialistická republika (SATI)

Doplňující dokumentace
Program DELTA 2
Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu

Příručky
Základní informace pro uchazeče
Příručka pro oponenty

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK.

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů .

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku - poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
 • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Možnost spolupráce se zahraničními partnery z Japonska

Technologická agentura ČR (TA ČR) s potěšením oznamuje uzavření dohody o spolupráci s japonskou organizací New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 2. Ta bude vyhlášena dne 25. června 2019.

Informace o předběžných parametrech této veřejné soutěže a o podmínkách jednotlivých zahraničních organizací včetně NEDO naleznete pod tímto odkazem.

Pozvánka: Konference česko-japonského technologického partnerství 2019

Japonská organizace pro podporu zahraničního obchodu (JETRO) spolu s Technologickou agenturou ČR (TA ČR), Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a japonskou organizací New Energy & Industrial Development Organization (NEDO) pořádá Konferenci česko-japonského technologického partnerství. Konference se uskuteční v úterý 25. června 2019 od 13:00 hodin v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Diskuze o česko-japonské spolupráci ve výzkumu a vývoji proběhne u příležitosti spuštění 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 ve spolupráci s japonskou organizací NEDO. Zástupci výzkumných organizací i soukromých firem představí úspěšné případové studie českých řešitelů ve spolupráci se zahraničními účastníky z Programu DELTA na podporu aplikovaného výzkumu. Dále bude na konferenci představena perspektiva česko-japonské výzkumné spolupráce v budoucnosti.

Zájemce o účast na konferenci prosíme o registraci e-mailem na  do 20. června 2019 (v těle e-mailu prosím zašlete následující údaje: jméno společnosti, jméno účastníka, pracovní pozice účastníka). Účast na konferenci je zdarma. V případě naplnění kapacity bude registrace ukončena před tímto datem. Konference bude probíhat v anglickém jazyce.

KDY: 25. 6. 2019, od 13:00 do 17:00 hodin

KDE: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky(Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, budova A, 10. patro - konferenční místnost “Penthouse”)

Organizátor: JETRO
Partneři: Technologická agentura ČR (TACR), CIIRC, NEDO

Celý program konference naleznete ZDE

 

Pozvánka: Seminář k 1. VS Programu Delta 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, který se uskuteční dne 28. června 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:00 hodin.

Seminář k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 bude možné shlédnout v živém vysílání a následně bude dostupný z videozáznamu.

Registrace na seminář ZDE

190611 pozvanka seminar delta2 1vs

Proběhl matchmaking s čínskými výzkumnými podniky

V pátek 10. května 2019 proběhl na půdě TA ČR matchmakingový seminář v oblasti aplikovaného výzkumu mezi českými vědci a čínskými zástupci výzkumných podniků, technologických parků a inkubátorů z provincie Jiangsu. Seminář proběhl v dopoledních hodinách a poskytl prostor zúčastněným prezentovat svou výzkumnou agendu a popsat potenciálního partnera pro spolupráci. Spolupráci s čínskými vědci lze využít při podání společného projektu do 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2, která bude vyhlášena 25. června tohoto roku. 

Představené prezentace se věnovaly mnoha, často vzájemně se překrývajícím, odvětvím, jako je AI, biotechnologie, stavebnictví, IT, environmentální technologie a další. Všechny prezentace, o které se reprezentanti přítomných subjektů podělili, lze nalézt pod tímto odkazem. V případě zájmu o zprostředkování kontaktu s dotyčným podnikem, mohou zájemci kontaktovat Úsek mezinárodní spolupráce na e-mail: , na tel. čísle: +420 770 180 556 nebo kontaktní bod TA ČR v provincii Jiangsu, Huang Cen na e-mail: . 

Akce se za účasti zástupce CzechInvestu a velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze zúčastnilo přes 30 zájemců.

 

190520 delta2

Proběhl 6. Česko-Taiwanský Technologický den

V úterý 7. května 2019 proběhla v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) konference k příležitosti 6. Česko-Taiwanského technologického dne. Česko-Taiwanské technologické dny jsou výroční akcí podporující a napomáhající rozvoji technologické spolupráce mezi oběma státy v Programu DELTA/DELTA 2. Spolupořadatelem události Technologické agentury byla v letošním roce Akademie věd ČR (AV ČR). 

Konference proběhla na půdě TA ČR s úvodním slovem předsedy TA ČR Petra Konvalinky, předsedkyní rad a komisí pro programy mezinárodní spolupráce AV ČR Hany Sychrové, generální ředitelky oddělení pro interní spolupráci a vědecké vzdělávání Ministerstva vědy a technologie (MoST) Hsin-Ya Huang a ředitele ekonomické sekce Taipejské ekonomické a kulturní kanceláře (TECO) Li-heng Hsiunga. Zajímavý a bohatý program přilákal více než 40 zástupců českých a taiwanských podniků a výzkumných organizací, kteří se profilují na poli chytrého strojírenství, autonomních vozidel či zdravotnických technologií. Akce nabídla prostor navázat vztahy s mnoha českými a taiwanskými výzkumníky, které lze využít nejen pro podání společného projektu do veřejných soutěží programu DELTA 2, který bude poprvé vyhlášen 25. června 2019. 

Dále měli výzkumníci možnost, rozvinout navázané vztahy při večerní recepci, která se konala ve večerních hodinách ve Vile Lanna zapůjčené Akademií věd ČR. V rámci oficiálního programu recepce podepsali zástupci AV ČR a taiwanského MoST Prováděcí protokol k dohodě o vědecko-technologické spolupráci. Recepce se zúčastnili mimo jiné velvyslanec Taiwanu Joey Wang, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, nově jmenovaná náměstkyně MPO Silvana Jirotková, zástupci MZV a dalších téměř 40 hostů.

 

6.CeskoTaiwan dny

panel summary

 

 

Program DELTA 2: Oznámení termínu vyhlášení 1. vs a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se plánuje na 25. června 2019.

TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací s následujícími zahraničními organizacemi:

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka
 Alberta   German-Canadian Centre for Innovation
 and Research
 GCCIR 
 Brazilská federativní   republika  National Service for Industrial Training  SENAI 
 Če-ťiang  Zhejiang Science and Technology   Department  ZSTD 
 Japonsko  New Energy and Industrial Technology   Development Organisation  NEDO 
 Korejská republika  Korea Institute for Advancement of   Technology  KIAT 
 Québec  Consortium for Research and Innovation
 in Aerospace in Québec
 CRIAQ 
 Stát Izrael  The Israel-Europe R&D Directorate  ISERD 
 Tchaj-wan  The Ministry of Economy Affairs  MoEA 
 Tchaj-wan  The Ministry of Science and Technology  MoST 
 Ťiang-su  Jiangsu Science and Technology Department  JSTD 
 Vietnamská     socialistická republika  State Agency for Technology Innovation  SATI 

Seznam zahraničních organizací aktualizován k 17. 6. 2019

TA ČR v tuto chvíli vyjednává i s dalšími zahraničními organizacemi. Konečný seznam spolupracujících zemí v rámci 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v rámci Zadávací dokumentace.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 k nahlédnutí ZDE.

Uchazeči na české straně nesmí být ve vztahu k zahraničním partnerům, kteří se budou podílet na realizaci projektu partnerské nebo propojené podniky ve smyslu čl. 3 přílohy č. 1 Nařízení.

Informace s předběžnými parametry zahraničních organizací naleznete ZDE. Tabulka je průběžně aktualizována.

Zahraniční uchazeči z Izraele a Vietnamu budou mít možnost podávat do veřejné soutěže u organizace ISERD, resp. SATI projekty v jiném režimu podpory. Zahraniční uchazeči z těchto zemí budou moci přihlásit projekty ve spolupráci s českými uchazeči bez nároku na financování od těchto zahraničních organizací. Konkrétní modely financování budou zveřejněny v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže.

Dne 28. června 2019 od 10:00 do 12:00 hodin bude TA ČR pořádat informační seminář 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2. Více informací včetně registračního formuláře naleznete ZDE.

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2015, 2016 a 2017.
 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa - kontakty naleznete ZDE.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.

V případě zájmu o pomoc s vyhledáním zahraničních partnerů vyplňte, prosím, tento formulář.

ČLR: MATCHMAKING S PODNIKY Z JIANGSU

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá 10. května 2019 v dopoledních hodinách matchmakingovou akci s čínskými vědci z provincie Jiangsu.

TA ČR s čínskou provincií Jiangsu vyhlásil již 2 společné výzvy v rámci Programu Delta a předpokládá spolupráci i v rámci 1. veřejné soutěže v Programu Delta 2. Tato matchmakingová akce představuje skvělou příležitost pro navázání kontaktů se zástupci čínského soukromého sektoru. Navázaná partnerství lze dále využít při podání projektů v 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2.

Podniky tvořící příchozí delegaci se profilují v těchto oblastech:

 • Smart technologies & Smart machinery
 • Artificial intelligence
 • Medical devices
 • Environment
 • Rail transport
 • Materials

V případě zájmu o účast a především o krátké vystoupení, prosím, kontaktujte Úsek mezinárodní spolupráce na  či na 770180556 do 26. dubna 2019.

6. Česko-Taiwanské Technologické dny

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá ve spolupráci s taiwanským Ministerstvem pro vědu a technologie a Akademií věd ČR již 6. Česko-Taiwanské Technologické dny. Akce proběhne v Praze dne 7. května 2019 v prostorách TA ČR.

Česko-Taiwanské Technologické dny jsou významnou akcí podporující užší spolupráci České republiky a Taiwanu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a představují unikátní příležitost pro navázání kontaktů a potenciální spolupráce s taiwanskými špičkovými výzkumníky podporovanými taiwanským státním programem. Navázaná partnerství lze dále využít při podání projektů v 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2.

TA ČR spolu s taiwanským Ministerstvem vědy a technologie navrhla tři hlavní témata, která jsou blíže specifikována do podtémat (níže jsou uvedeny názvy přednášek taiwanských výzkumníků):

Smart Machinery

 • Bionic Robot and Foot Robot
 • AIMS (American Institute of Mathematical Science) to empower intelligent manufacturing in Taiwan
 • IoT Technological Innovation and Implementation for Smart Machinery at NARLabs, Taiwan

Autonomous vehicles

 • Autonomous Driving in Taiwan: Status, Opportunities, Challenges
 • TSRI AI IC Design Environment for ADAS/Autonomous Car Applications

Healthcare Technology (details attached)

 • SelfieSign - Last Jigsaw for Total Paperless Hospital
 • Introduction of “Healthcare Systems Consortium (HSC)” in Taiwan
 • Innovative Healthcare Management Systems for Hospital
 • Augmented Reality for Microsurgery
 • Augmented Tissue Segmentation by Deep Learning: From Colorectal Polyps in Colonoscopy to Abdominal Organs in CT Exams

V případě zájmu o účast a především o vystoupení s krátkou prezentací na této akci, prosím, kontaktujte úsek mezinárodní spolupráce na  či 770180556 do 26. 4. 2019.

ČLR: Matchmaking v oblasti zdravotnických technologií

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda upozornila potenciální zájemce o spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje s Čínskou lidovou republikou na možnost zúčastnit se matchmakingové aktivity v oblasti Pekingu a Wuxi, pořádanou společností ENRICH in China. Tato příležitost navázat kontakty s předními organizacemi v oblasti zdravotnických technologií proběhne ve dnech 8. 4. až 13. 4. 2019.

TA ČR v minulosti vyhlásil již 3 společné výzvy s provinciemi ČLR v Programu DELTA a předpokládá participaci dvou čínských provincií (Jiangsu a Zhejiang) i v 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2, která bude vyhlášena v červnu 2019. Příležitost pro networking a B2B jednání, které tato akce nabízí, mohou být přípravnou fází pro podání projektu do veřejné soutěže v Programu DELTA 2.

V případě bližšího zájmu naleznete více informací zde.

Pro registraci a dodatečné dotazy, prosím, kontaktujte pana Dalibora Jenne na  z velvyslanectví ČLR v Praze a v kopii Lucii Bílou za úsek mezinárodní spolupráce TA ČR na  nejpozději do 8. 3. 2019.

Nabídka spolupráce s vietnamskou organizací v oblasti výzkumu a vývoje

TA ČR byla oslovena Vietnamským institutem zemědělského inženýrství a zemědělství VIAEP, který hledá partnera pro svůj projekt, jehož záměrem je omezení mykotoxinů v plodinách vedoucí ke zvýšení skladovací doby. 

Program DELTA 2 navazuje na program DELTA, který je zaměřen na podporu společných projektů výzkumu a vývoje českých a zahraničních podniků a výzkumných organizací. Bližší podmínky vyhlášení soutěže budou zveřejněny do konce dubna 2019, nicméně lze předpokládat podobnost s podmínkami 6. veřejné soutěže programu DELTA, které jsou k dispozici zde

Bližší informace k projektu v anglickém jazyce jsou k dispozici zde

V případě zájmu o spolupráci se prosím ozvěte na email či na telefonní číslo 770180556.

Pozvánka: setkání s podniky z kanadské alberty

Technologická agentura ČR (TA ČR) zve všechny zájemce na setkání s podniky z kanadské Alberty v rámci akce Alberta-Europe Matchmaking Symposium for R&D Collaborations in Prague, která se uskuteční 21. listopadu mezi 10:00 hod a 14:30 hod v Clarion Congress Hotel Prague, (Freyova 33, Praha 9 – Vysočany). Součástí programu symposia budou B2B setkání.

Delegáti projevili zájem o spolupráci v následujících oblastech:

 • Geospatial Technology
 • Health & Biotechnology
 • Resource & Environmental Technology
 • Automation & Robotics
 • Information Technology
 • Advanced Materials & Nanotechnology

Program akce, seznam a profily albertských firem včetně zámerů pro spolupráci a také odkaz pro registraci naleznete zde.

Návštěva taiwanské náměstkyně MoST na TA ČR

Už 8 let trvá vzájemná spolupráce TA ČR (Technologické agentury ČR) a taiwanského MOSTu (Ministry of Science and Technology). Od září 2010, kdy bylo podepsáno memorandum o spolupráci v oblasti výměny informací na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, se podařilo úspěšně zrealizovat šest společných projektů a je velmi pravděpodobné, že jich do budoucna bude přibývat. Spolupráce se totiž osvědčila a taiwanská strana má zájem v ní pokračovat. Potvrdila to náměstkyně MOSTu Yu-Han Tsou, která 15. října 2018 přicestovala na schůzku s představiteli TA ČR.

foto: TA ČR

V Praze ji přivítal nový předseda TA ČR Petr Konvalinka a také on projevil zájem o další spolupráci. Ta by se měla mezi lety 2020 a 2025 rozvíjet v rámci Programu DELTA 2. Česká strana do něj plánuje investovat o 70 % více prostředků než v případě původní DELTY. V reálných číslech tedy půjde zhruba o 1,7 miliardy korun. Náměstkyně Yu-Han Tsou ujistila, že s investicemi počítá i taiwanská strana. Zároveň nabídla využití potenciálu tamních vědecko-technologických parků jako platformy spolupráce.

Druhá etapa spolupráce by kromě jiného mohla být zaměřena například na:

 • umělou inteligenci
 • laserové technologie
 • biomedicínské přístroje
 • informační a komunikační technologie.

Zástupci obou stran si také potvrdili zahájení příprav dalšího ročníku Česko-taiwanských technologických dnů, které se budou počátkem příštího roku konat v Praze. Na nich budou prezentovány nejen dosavadní výsledky, ale také nové možnosti spolupráce.

Vědecko-technologická mise do Vietnamu

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala a vyzvala zájemce k účasti na vědecko-technologické misi do Vietnamu, která se uskuteční ve dnech 10.  až 14. prosince 2018.

Vietnam je pro TA ČR dlouhodobým partnerem a tato návštěva je součástí příprav na 1. veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Program mise bude uzpůsoben zájmům a potřebám účastníků.

Mezi navštívenými institucemi bude také State Agency for Technology Innovation (SATI) sídlící v Hanoji.

V případě zájmu, prosím, zašlete e-mail na adresu , a to nejpozději do 9. listopadu 2018.

Účast TA ČR na konferenci China Jiangsu CITTC 2018

Technologická agentura (TA ČR) by ráda informovala a vyzvala zájemce k účasti na konferenci China Jiangsu Conference International Technology Transfer and Commercialization (CITTC), kterou pořádá Ministerstvo vědy a technologie a Oddělení vědy a technologie provincie Jiangsu ve dnech 8. až 10. listopadu 2018. Cílem TA ČR je mimo jiné jednat o podmínkách 1. veřejné soutěže programu DELTA 2.

Konference se koná jednou za dva roky a zúčastní se jí zástupci high-tech podniků, inovačních a podnikatelských komunit, technologických parků a samosprávních organizací. Akce svou velikostí a významností poskytne příležitosti k navázání důležitých kontaktů z celé provincie, a to především skrze B2B meetingy mezi zahraničními organizacemi a domácími podniky v délce 20 minut každý. Cestovní výdaje jsou hrazeny na vlastní náklady.

V případě zájmu, prosím, zašlete e-mail na adresu , nejpozdějí do 18. října 2018.

Program akce:

Akce: česko-taiwanský seminář

V úterý 11. září 2018 se v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) v Praze uskutečnil seminář k tématu česko-taiwanské technologické spolupráce. Místopředseda TA ČR Pavel Komárek a člen předsednictva TA ČR Jiří Plešek promluvili o dosavadní spolupráci mezi TA ČR a Ministerstvem vědy a techniky Čínské republiky (MOST), se kterým agentura spolupracuje již od roku 2010.

Taiwanskou delegaci pod vedením Ministerstva ekonomiky (MOEA) a Institutu pro technologický výzkum (ITRI) zastoupenými Pei-Zen Changem (výkonný vice-prezident ITRI), tvořili zástupci výzkumných organizací zaměřených na:

 • kovoprůmysl
 • strojírenství
 • textil
 • elektro-/autonomní vozidla
 • polovodiče/optoelektronické přístroje
 • informační technologie a robotiku (MIRDC, TTRI, III, ISTI, ICL a EOSL).

Semináře se zúčastnilo téměř 40 účastníků.

Foto: TA ČR

Při příležitosti tohoto setkání TA ČR a ITRI informovali o dosavadní vzájemné spolupráci mezi českými a taiwanskými výzkumníky. Výsledkem této spolupráce jsou dvě veřejné soutěže, které jsou na české straně zaštítěné programem DELTA a v rámci nichž bylo společně podpořeno šest projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a třetí veřejná soutěž, jejíž hodnocení právě probíhá. Taiwanská delegace představila svůj inovační systém a výsledky společného úsilí představili čtyři zástupci společně realizovaných česko-taiwanských projektů, které jsou na české straně administrovány programem DELTA. Tyto projekty jsou zaměřeny na výzkum a vývoj v oblastech kybernetické bezpečnosti, pokročilých materiálů, strojírenství a podnikového softwaru.

Podobně jako i zúčastnění zástupci ostatních uvedených institucí zdůraznili TA ČR a ITRI oboustranný zájem a jedinečné podmínky pro rozvoj technologické spolupráce mezi oběma zeměmi, a to obzvláště na poli výzkumu a vývoje pokročilých materiálů, ICT, robotiky, elektrotechniky, energetiky a dalších. Místopředseda TA ČR vyzdvihl pro oblasti další spolupráce zejména koncepty Průmysl 4.0, Společnost 4.0 a koncept Smart Cities. Na závěr setkání zástupci obou zemí projednali možnosti pro zahájení spolupráce mezi TA ČR a MOEA, které se soustředí primárně na podporu taiwanských podniků.

Prezentace TA ČR a ITRI z uvedené akce je k dispozici zde.