První veřejná soutěž
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DELTA 2

ČLR: Matchmaking v oblasti zdravotnických technologií

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda upozornila potenciální zájemce o spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje s Čínskou lidovou republikou na možnost zúčastnit se matchmakingové aktivity v oblasti Pekingu a Wuxi, pořádanou společností ENRICH in China. Tato příležitost navázat kontakty s předními organizacemi v oblasti zdravotnických technologií proběhne ve dnech 8. 4. až 13. 4. 2019.

TA ČR v minulosti vyhlásil již 3 společné výzvy s provinciemi ČLR v Programu DELTA a předpokládá participaci dvou čínských provincií (Jiangsu a Zhejiang) i v 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2, která bude vyhlášena v červnu 2019. Příležitost pro networking a B2B jednání, které tato akce nabízí, mohou být přípravnou fází pro podání projektu do veřejné soutěže v Programu DELTA 2.

V případě bližšího zájmu naleznete více informací zde.

Pro registraci a dodatečné dotazy, prosím, kontaktujte pana Dalibora Jenne na  z velvyslanectví ČLR v Praze a v kopii Lucii Bílou za úsek mezinárodní spolupráce TA ČR na  nejpozději do 8. 3. 2019.

Nabídka spolupráce s vietnamskou organizací v oblasti výzkumu a vývoje

TA ČR byla oslovena Vietnamským institutem zemědělského inženýrství a zemědělství VIAEP, který hledá partnera pro svůj projekt, jehož záměrem je omezení mykotoxinů v plodinách vedoucí ke zvýšení skladovací doby. 

Program DELTA 2 navazuje na program DELTA, který je zaměřen na podporu společných projektů výzkumu a vývoje českých a zahraničních podniků a výzkumných organizací. Bližší podmínky vyhlášení soutěže budou zveřejněny do konce dubna 2019, nicméně lze předpokládat podobnost s podmínkami 6. veřejné soutěže programu DELTA, které jsou k dispozici zde

Bližší informace k projektu v anglickém jazyce jsou k dispozici zde

V případě zájmu o spolupráci se prosím ozvěte na email či na telefonní číslo 770180556.

Pozvánka: setkání s podniky z kanadské alberty

Technologická agentura ČR (TA ČR) zve všechny zájemce na setkání s podniky z kanadské Alberty v rámci akce Alberta-Europe Matchmaking Symposium for R&D Collaborations in Prague, která se uskuteční 21. listopadu mezi 10:00 hod a 14:30 hod v Clarion Congress Hotel Prague, (Freyova 33, Praha 9 – Vysočany). Součástí programu symposia budou B2B setkání.

Delegáti projevili zájem o spolupráci v následujících oblastech:

 • Geospatial Technology
 • Health & Biotechnology
 • Resource & Environmental Technology
 • Automation & Robotics
 • Information Technology
 • Advanced Materials & Nanotechnology

Program akce, seznam a profily albertských firem včetně zámerů pro spolupráci a také odkaz pro registraci naleznete zde.

Návštěva taiwanské náměstkyně MoST na TA ČR

Už 8 let trvá vzájemná spolupráce TA ČR (Technologické agentury ČR) a taiwanského MOSTu (Ministry of Science and Technology). Od září 2010, kdy bylo podepsáno memorandum o spolupráci v oblasti výměny informací na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, se podařilo úspěšně zrealizovat šest společných projektů a je velmi pravděpodobné, že jich do budoucna bude přibývat. Spolupráce se totiž osvědčila a taiwanská strana má zájem v ní pokračovat. Potvrdila to náměstkyně MOSTu Yu-Han Tsou, která 15. října 2018 přicestovala na schůzku s představiteli TA ČR.

foto: TA ČR

V Praze ji přivítal nový předseda TA ČR Petr Konvalinka a také on projevil zájem o další spolupráci. Ta by se měla mezi lety 2020 a 2025 rozvíjet v rámci Programu DELTA 2. Česká strana do něj plánuje investovat o 70 % více prostředků než v případě původní DELTY. V reálných číslech tedy půjde zhruba o 1,7 miliardy korun. Náměstkyně Yu-Han Tsou ujistila, že s investicemi počítá i taiwanská strana. Zároveň nabídla využití potenciálu tamních vědecko-technologických parků jako platformy spolupráce.

Druhá etapa spolupráce by kromě jiného mohla být zaměřena například na:

 • umělou inteligenci
 • laserové technologie
 • biomedicínské přístroje
 • informační a komunikační technologie.

Zástupci obou stran si také potvrdili zahájení příprav dalšího ročníku Česko-taiwanských technologických dnů, které se budou počátkem příštího roku konat v Praze. Na nich budou prezentovány nejen dosavadní výsledky, ale také nové možnosti spolupráce.

Vědecko-technologická mise do Vietnamu

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala a vyzvala zájemce k účasti na vědecko-technologické misi do Vietnamu, která se uskuteční ve dnech 10.  až 14. prosince 2018.

Vietnam je pro TA ČR dlouhodobým partnerem a tato návštěva je součástí příprav na 1. veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Program mise bude uzpůsoben zájmům a potřebám účastníků.

Mezi navštívenými institucemi bude také State Agency for Technology Innovation (SATI) sídlící v Hanoji.

V případě zájmu, prosím, zašlete e-mail na adresu , a to nejpozději do 9. listopadu 2018.

Účast TA ČR na konferenci China Jiangsu CITTC 2018

Technologická agentura (TA ČR) by ráda informovala a vyzvala zájemce k účasti na konferenci China Jiangsu Conference International Technology Transfer and Commercialization (CITTC), kterou pořádá Ministerstvo vědy a technologie a Oddělení vědy a technologie provincie Jiangsu ve dnech 8. až 10. listopadu 2018. Cílem TA ČR je mimo jiné jednat o podmínkách 1. veřejné soutěže programu DELTA 2.

Konference se koná jednou za dva roky a zúčastní se jí zástupci high-tech podniků, inovačních a podnikatelských komunit, technologických parků a samosprávních organizací. Akce svou velikostí a významností poskytne příležitosti k navázání důležitých kontaktů z celé provincie, a to především skrze B2B meetingy mezi zahraničními organizacemi a domácími podniky v délce 20 minut každý. Cestovní výdaje jsou hrazeny na vlastní náklady.

V případě zájmu, prosím, zašlete e-mail na adresu , nejpozdějí do 18. října 2018.

Program akce:

Akce: česko-taiwanský seminář

V úterý 11. září 2018 se v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) v Praze uskutečnil seminář k tématu česko-taiwanské technologické spolupráce. Místopředseda TA ČR Pavel Komárek a člen předsednictva TA ČR Jiří Plešek promluvili o dosavadní spolupráci mezi TA ČR a Ministerstvem vědy a techniky Čínské republiky (MOST), se kterým agentura spolupracuje již od roku 2010.

Taiwanskou delegaci pod vedením Ministerstva ekonomiky (MOEA) a Institutu pro technologický výzkum (ITRI) zastoupenými Pei-Zen Changem (výkonný vice-prezident ITRI), tvořili zástupci výzkumných organizací zaměřených na:

 • kovoprůmysl
 • strojírenství
 • textil
 • elektro-/autonomní vozidla
 • polovodiče/optoelektronické přístroje
 • informační technologie a robotiku (MIRDC, TTRI, III, ISTI, ICL a EOSL).

Semináře se zúčastnilo téměř 40 účastníků.

Foto: TA ČR

Při příležitosti tohoto setkání TA ČR a ITRI informovali o dosavadní vzájemné spolupráci mezi českými a taiwanskými výzkumníky. Výsledkem této spolupráce jsou dvě veřejné soutěže, které jsou na české straně zaštítěné programem DELTA a v rámci nichž bylo společně podpořeno šest projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a třetí veřejná soutěž, jejíž hodnocení právě probíhá. Taiwanská delegace představila svůj inovační systém a výsledky společného úsilí představili čtyři zástupci společně realizovaných česko-taiwanských projektů, které jsou na české straně administrovány programem DELTA. Tyto projekty jsou zaměřeny na výzkum a vývoj v oblastech kybernetické bezpečnosti, pokročilých materiálů, strojírenství a podnikového softwaru.

Podobně jako i zúčastnění zástupci ostatních uvedených institucí zdůraznili TA ČR a ITRI oboustranný zájem a jedinečné podmínky pro rozvoj technologické spolupráce mezi oběma zeměmi, a to obzvláště na poli výzkumu a vývoje pokročilých materiálů, ICT, robotiky, elektrotechniky, energetiky a dalších. Místopředseda TA ČR vyzdvihl pro oblasti další spolupráce zejména koncepty Průmysl 4.0, Společnost 4.0 a koncept Smart Cities. Na závěr setkání zástupci obou zemí projednali možnosti pro zahájení spolupráce mezi TA ČR a MOEA, které se soustředí primárně na podporu taiwanských podniků.

Prezentace TA ČR a ITRI z uvedené akce je k dispozici zde.