Program Delta

5. veřejná soutěž programu DELTA

VYHLÁŠENÍ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 5. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena dne 30. 5. 2017 (změna termínu je vyhrazena).

Více informací k vyhlašované 5. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 4. veřejné soutěži.

Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Common proposal”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu.

TA ČR dále informuje uchazeče o podporu v 5. veřejné soutěži programu DELTA, že tato veřejná soutěž bude pravděpodobně zaměřena na spolupráci s partnery z Korejské republiky, čínských lokalit Zhejiang, Jiangsu, Taiwanu a z Vietnamské socialistické republiky. Tzn., že na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem v jedné z uvedených zemí. Uchazeči na české straně nesmí být ve vztahu k zahraničním partnerům, kteří se budou podílet na realizaci projektu, partnerské nebo propojené podniky ve smyslu čl. 3 přílohy č. 1 Nařízení.


Případné dotazy k 5. veřejné soutěži programu DELTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je  dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.

 

 Zveřejněno 27. 3. 2017


 

ČESKO-KOREJSKÝ ENERGETICKÝ WORKSHOP - 29. 3. 2017

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje, že dne 29. 3. 2017 se v prostorách TA ČR (Evropská 37, Praha 6) uskuteční česko-korejské match-makingové setkání, které bude zaměřeno na oblast výzkumu a vývoje v energetice. Předpokládaná doba konání akce je od 9:00 do cca 16:20.

Cílem setkání je umožnit českým podnikům a výzkumným organizacím navázat kontakt s partnery z Korejské republiky a případně diskutovat společné návrhy projektů před vyhlášením 5. veřejné soutěže programu DELTA, která bude mimo jiné zaměřena na česko-korejskou VaV spolupráci v oblasti energetiky.

Hlavními tématy setkání budou: jaderná energetika, smartgrid, fotovoltaika a energetická účinnost. Aktuální verze programu včetně seznamu korejských institucí, které se setkání zúčastní, je ke stažení ZDE.

Žádáme zájemce o účast na tomto setkání, aby se registrovali na emailové adrese (). Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme provést registraci co nejdříve, nejpozději však 24. 3. 2017.

Zároveň bychom rádi informovali, že ještě lze využít možností prezentace Vašich aktivit či připravovaných projektů formou až patnácti-minutových prezentací v rámci čtyř tématických bloků - jaderná energetika, smartgrid, fotovoltaika a energetická účinnost. Pokud máte zájem tuto možnost využít, kontaktujte, prosím, také výše uvedenou emailovou adresu. Děkujeme.


Poznámka: účast na setkání není nutným předpokladem pro podání návrhu projektu do 5. veřejné soutěže programu DELTA. Vyhlášení 5. veřejné soutěže programu DELTA je plánováno na 30. května 2017.