Program Kappa
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Možnost financování cesty za partnery

Pokud zatím nemáte žádného partnera, můžete k jeho vyhledání využít databázi Partner Search Database for EEA and Norway Grants, kterou spravuje norská agentura Research Council, která je zároveň donorským partnerem programu Výzkum. Databázi najdete ZDE.

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Celkem rozdělí přibližně 6,5 mil Kč (250 000 EUR).

Pozor, výzva již byla ukončena! Předpokládáné výhlášení další výzvy je plánováno v druhé čtvrtině roku 2019.

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:

  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky;
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
  • kampaně, výstavy a propagační materiály;
  • technická spolupráce a výměna odborníků;
  • vysílání pracovníků a stáže.

Tento seznam není vyčerpávající a je míněn jen jako příklad možných aktivit. Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou. Iniciativy nesmějí vytvářet zisk. Pokud iniciativa generuje příjem, využití těchto příjmů bude popsáno v Žádosti o grant na bilaterální iniciativu. Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč (50 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena.

Žádosti mohou být předkládány průběžně až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR.

Více informací o výzvě naleznete ZDE