První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Archiv Omega 1

Změnové řízení u realizovaných projektů - aktualizace pokynů a příloh 1. 10. 2012PROGRAM OMEGA 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – INFORMACE PRO PŘÍJEMCE

Informujeme příjemce 1. veřejné soutěže programu OMEGA, že nejzazší termín dodání Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu je 10. 4. 2012.


DOKUMENTY SPOJENÉ S PRVNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ