Zajímavé projekty
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Vědci vyvíjejí nové druhy biopaliv

BIORAFKomplexní využití biomasy pomocí ekologicky šetrných postupů tzv. zelené chemie řeší od loňského roku Centrum kompetence pro výzkum biorafinací (BIORAF). Stanovený cíl směřuje stručně řečeno k získání krmiv, doplňků stravy, hnojiv, biopolymerů a biopaliv vyšších generací z materiálů mikrobiálního, rostlinného a živočišného původu. Projektu podporovaného Technologickou agenturou ČR se účastní sedm subjektů.


 Biorafinace, tedy proces získávání přidané hodnoty z organického materiálu, představuje jedinečný způsob, jak nahrazovat fosilní paliva, a tedy chovat ohled k životnímu prostředí. Na novinkách ve vývoji se v rámci příslušného centra kompetence (BIORAF), jehož cílem je využít celý objem biomasy, bude pracovat až do roku 2019.

Kolem celého projektu se soustředila tři akademická pracoviště (Ústav chemických procesů AV ČR, Botanický ústav AV ČR a VŠCHT v Praze) a čtyři soukromé firmy (RABBIT Trhový Štěpánov a.s., AGRA GROUP a.s., EcoFuel Laboratories s.r.o. a BRIKLIS s.r.o.). Unikátní propojení poznatků chemiků, biologů, technologů a chemických, strojních a zemědělských inženýrů proto otevírá kromě jiného možnosti, jak izolovat cenné látky (např. glukosamin, chondroitin či kyselinu hyaluronovou). Pro ověření schopnosti heterotrofního růstu (tedy růstu pomocí organických látek) se využívají mikroorganismy ze sbírky Botanického ústavu AV v Třeboni.

Příjemce:
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Ing. Olga Šolcová, DSc., tel.: 220390279

Další účastníci projektu:
RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Ing. Zdeněk Jandejsek, tel.: 318922107
AGRA GROUP a.s., Ing. Martin Bárnet, Ph.D., tel.: 724064901
EcoFuel Laboratories s.r.o., Ing. Petr Kaštánek, PhD., tel.: 222521675
BRIKLIS, spol. s r.o., Aleš Svátek, tel.: 606669525
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., tel.: 724750699
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, prof. Ing Jana Hajšlová, CSc. tel: 220443185

Realizace 2012-2019,
Podpora ze státního rozpočtu: 233 320 tis. Kč
Celkové uznané náklady: 335 900 tis. Kč

  BIORAF BIORAF BIORAF BIORAF BIORAF BIORAF