Zajímavé projekty
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Ultravysoké rozlišení videa se značkou Made in Czech

CESNET(podpořeno TA ČR, 2011 – 2013)

Do celosvětového výzkumu v této oblasti významnou měrou přispívají i čeští odborníci. CESNET zaujal v Denveru medicínským 4K přenosem se dočítáme na internetu v dubnu letošního roku.

Další fotografie >>>

V informačním zdroji se píše, že „hosté prestižní mezinárodní konference Internet2 2014 Global Summit mohli tehdy v americkém Denveru sledovat přenos operace nádoru v ledvině, která proběhla pod vedením primáře MUDr. Jana Schramla v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Video ve formátu 4K zajistila Masarykova nemocnice, přenos do Denveru sdružení CESNET.

Přenos se uskutečnil v rámci odborné sekce věnované moderním telekomunikačním metodám aplikovaným v medicíně 4K NREN Surgeries Worldwide. Sven Ubik a Jiří Navrátil ze sdružení CESNET v ní přítomné seznámili s prací, kterou v této oblasti CESNET již léta úspěšně prezentuje na domácím i mezinárodním poli.

Přenos byl proveden pomocí zařízení 4K Gateway vyvinutým sdružením CESNET v rámci projektu POVROS, podpořeného Technologickou agenturou ČR. Pro komunikaci byla využita síť e-infrastruktury CESNET, evropská akademická síť Géant a síť Internet2 propojující akademická pracoviště v USA. Kromě přenosu z České republiky realizovaného sdružením CESNET mohli účastníci sledovat i další přenos z Brazílie.

Úspěšná reprezentace ČR
Konference Internet2 2014 Global Summit je jednou z největších akcí oboru, pořádaných v letošním roce. Do Denveru na ni dorazilo téměř 900 hostů z celého světa, kteří během celého týdne mohli sledovat vystoupení předních odborníků na širokou oblast problémů z oblasti internetových inovací, aplikací, bezpečnosti a vytváření nových partnerství.

Mezi nimi právě i ze sdružení CESNET. To bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR a zabývá se u nás výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií. Buduje a rozvíjí rovněž národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci.

Mezinárodní uznání
Sdružení se též dlouhodobě věnuje vývoji aplikací pro přenos multimediálního obsahu ve vysokém rozlišení a právě v oblasti zajišťování on-line přenosů chirurgických výkonů patří dnes ke světové špičce. Svou práci v tomto oboru pravidelně představuje na významných odborných fórech a spolupracuje s předními lékařskými pracovišti na celém světě. V České republice kooperuje s řadou nemocnic a umožňuje jim prezentovat výsledky práce na internetu.

Národní projekty
Kromě strategických velkých národních projektů se CESNET v současné době podílí i na řešení různých národních projektů menšího rozsahu. Patří k nim také projekt POVROS, který proběhl v letech 2011 až 2013 a byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu „Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA“ pod širším názvem Vícekanálové přenosy obrazu s vysokým rozlišením optickou sítí.

Oč se jedná?
Jeho cílem byl další vývoj v CESNETu vyvinutého zařízení MVTP pro přenos videa s vysokým rozlišením a nízkým zpožděním a jeho uvedení na trh. CESNET na něm spolupracoval s komerčními partnery, společnostmi Visual Unity a s nezávislou postprodukční společností ACE.

„V řadě oborů je dnes nezbytné pracovat s obrazovými signály o velmi vysokém rozlišení, například ve formátu 4K (4096 x 2160 bodů) nebo vyšším“, říká v této souvislosti vedoucí projektu ze sdružení CESNET Dr. Ing. Sven Ubik. „V některých případech je zároveň nezbytné mít k dispozici více současných kanálů obrazových signálů (například 2 pro stereoskopické zobrazení, ale i 6 až 8 v systémech pro modelování). Mezi obory, kde pracovníci využívají obrazové signály s velmi vysokým rozlišením, patří lékařství, práce s modely v inženýrské a vědecké praxi, audiovizuální průmysl, řídící a dozorová centra inženýrských sítí i humanitní (umělecké) obory. Předchozí technologie pro přenos obrazu počítačovou sítí používaly nižší rozlišení, zpravidla v pouze jednom obrazovém kanálu nebo přenáší signál s vysokým stupněm komprese pro snížení objemu zpracovávaných a přenášených dat. Tím dochází ke zhoršení kvality signálu a zvýšení latence, která činí interaktivní spolupráci velmi obtížnou. Pro zlepšení této situace jsme se rozhodli k vývoji uvedené technologie, která byla v loňském roce úspěšně dokončena“.

Vyvinutá technologie je chráněna třemi užitnými vzory a dvěma patenty, přihlášenými v České republice, EU a USA. Jeden z patentů přihlášených v USA byl již v letošním roce udělen.

Zařízení 4K Gateway postavené na vyvinuté technologii bylo mnohokrát úspěšně nasazeno v praxi pro přenosy obrazu v rozlišení 4K, 3D HD nebo s použitím více souběžných HD kanálů. Kromě přenosů lékařských zákroků na kongresové akce v ČR, USA, Japonsku, Hong Kongu a Taiwanu, šlo o demonstrace spolupráce v reálném čase při zpracování filmových materiálů mezi post-produkčními společnostmi v České republice a workshopy Cinegrid v San Diegu, o demonstrace vzdáleného přístupu k 3D modelům architektury mezi ČR a více lokalitami v USA nebo o podporu spolupráce při mezinárodních kulturních představeních probíhajících současně mezi Českou republikou, Španělskem, Brazílií a Koreou či Tajwanem.

Cesta do praxe
Výsledkem projektu POVROS je prototyp zařízení pro tzv. nízkolatenční přenosy obrazu až do ultravysokého rozlišení (4K). Jedná se o hardware založený na obvodech FPGA a s ním související firmware a řídicí software.

Možné využití je například pro přenosy v lékařství. Díky kvalitnímu obrazovému přenosu se tak významně zvyšuje úroveň výuky mediků, ale i další prohlubování znalostí aktivních lékařů - a to na neomezenou vzdálenost v reálném čase.

Vyvinutá progresivní technologie je však vhodná i pro řadu dalších aplikací. Například v oblasti televizní techniky pro týmovou filmovou postprodukci na dálku, v kultuře nebo ve sportu při streamování živých akcí do digitálních kin, (neboť nabízí skutečně flexibilní a efektivní platformu pro distribuci vysoce kvalitního obsahu), v bezpečnostních dohledových systémem a podobně.

V návaznosti na výsledky projektu POVROS vznikla spinoff společnost Infivision, s.r.o. Jejím cílem je další technický rozvoj a zejména uplatnění vyvinuté technologie na mezinárodním trhu.

Milan Bauman

Fotografie:

CESNET - přenos videa s vysokým rozlišením CESNET - přenos videa s vysokým rozlišením CESNET - přenos videa s vysokým rozlišením CESNET - přenos videa s vysokým rozlišením CESNET - přenos videa s vysokým rozlišením

Jasně, tam jsou četné body, budete muset přemýšlet o své zdraví. Například Diprolene krém je lokální kortikosteroid. Tento lék snížit otoky spojené s různými kožními podmínkami. Pojďme diskutovat o různé příležitosti. Co Cialis a ? V těchto minulý dnech mnozí pacienti vyhledávat přesnou frázi "" na webu. Nezapomeňte, že v úvahu . Betweentimes lidí, kteří hledají opravné prostředky k vyřešení sexuální zdravotní problém. Každý, kdo trpí erektilní dysfunkce potřebovat odbornou pomoc. Několik ošetření bude obsahovat páry terapii. Jakýkoli lék může vyvolat nežádoucí sekundární účinky. Některé nežádoucí efekty mohou být velmi vážné. A konečně, online farmacie je nákladově efektivní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení včetně přes internet.