Zajímavé projekty
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Registrace oponentů

Dobrý den,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl/a stát se oponentem/kou návrhů projektů předložených v rámci programů Technologické agentury ČR (TA ČR) a oponentem/kou již realizovaných projektů v rámci oponentních řízení.

Pro možnost registrace do databáze oponentů TAČR je třeba si nejprve vytvořit účet v Informačním systému ISTA, jeho úvodní stránka je přístupná ZDE. Po přihlášení do systému pak můžete přikročit k samotné registraci hodnotitele (menu Nástroje › Pracovní činnosti › Mohu spustit › Registrace oponenta).
 
Oponenti, kteří už figurují v databázi TA ČR a mají zřízené účty v informačním systému Patriot, se nemusí registrovat znovu. Jejich účty budou převedeny do nového informačního systému a v nejbližší době obdrží nové přístupové informace.
 
Správné vyplnění registračního formuláře je prvním krokem pro to, abyste mohl/a být schválen/a jako oponent/ka programů TA ČR a aby Vám mohly být k hodnocení přidělovány právě takové návrhy projektů, které nejlépe odpovídají Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem. Proto je třeba věnovat při zadávání údajů do registračního formuláře zvláštní pozornost volbě příslušného programu, u kterého chcete být oponentem/kou návrhů projektů, a také zadání hlavních a vedlejších oborů dle klasifikace oborů CEP a FORD odpovídajících Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem. Především na základě těchto kritérií pak budete v informačním systému přiřazován/a k hodnocení konkrétních návrhů projektů.

Dalším krokem je pak vyplnění formuláře strukturovaného životopisu, který je k dispozici ZDE. Je třeba dbát na to, aby údaje ve Vašem životopise byly v maximálním souladu s obory, které si vybíráte k hodnocení. To znamená, že v případě každého Vámi vybraného oboru by mělo být z Vašeho životopisu jasně patrné, že Vás k hodnocení tohoto oboru opravňuje příslušné vzdělání, praxe nebo hodnotitelské zkušenosti (v ideálním případě kombinace všeho). Tyto uvedené údaje bude Kancelář TA ČR kontrolovat.

Komunikace mezi TA ČR a oponenty probíhá pouze elektronicky, a to včetně uzavření rámcové smlouvy a samotného hodnocení. Proto je nutné, aby každý/á oponent/ka provedl/a před uzavřením rámcové smlouvy alespoň jeden ověřený vstup do informačního systému. K tomu je třeba disponovat účtem ve službě eduID (mají všichni akademičtí pracovníci a někteří další), nebo mojeID (veřejná služba dostupná každému, mj. i v sídle TA ČR), popř. je ztotožnění možné provést prostřednictvím identifikačního formuláře TA ČR (ten musí být odevzdán osobně v sídle TA ČR, popř. poslán datovou schránkou, poštou s ověřeným podpisem nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Pro zařazení na seznam aktivních oponentů pro konkrétní veřejnou soutěž je následně nutnou podmínkou absolvovat školení týkající se hodnoticího procesu a hodnocených kritériích v dané soutěži. Tato školení v závislosti na velikosti programu probíhají buď formou e-learningového kurzu nebo prezenčního semináře. O termínu školení budete v dostatečném předstihu informován/a pracovníky Kanceláře TA ČR.

Oponentům náleží za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci posuzují např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalitu a odbornou úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) odměna. Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou uvedeny v Sazebníku odměn, který naleznete v systému ISTA (Hodnotitelé > Profil hodnotitele > Informační dokumenty TAČR). Dále je nutné uzavření rámcové smlouvy, k tomu budete vyzván/a po zařazení databáze oponentů TA ČR.

Všechny dotazy směrujte na HelpDesk TA ČR, popř. na adresu .

Vítáme Vás mezi externí oponenty programů TA ČR a těšíme se na spolupráci!

Tým TA ČR