Konference: Pathways into a Sustainable Future

19
listopad
13 : 30 - 22 : 00
19. 11. 2020 13 : 30 - 20. 11. 2020 22 : 00
Technická 2710/6, 160 80 - Praha 6

Conference on Green Technologies and Innovations in the Czech Republic, Saxony and Bavaria

Technologická agentura České republiky (TA ČR) by ráda informovala a vyzvala zájemce k účasti na konferenci Pathways into a Sustainable Future, která se bude konat ve dnech
19. – 20. listopadu 2020 v prostorách Národní technické knihovny v Praze.

Letošní ročník konference, který se pořádá tradičně již od roku 2015, bude zaměřen na aktuální inovace v různých oblastech ekologických technologií a analýzy dat a poskytne platformu pro výměnu zkušeností mezi výzkumnými pracovníky, podniky a tvůrci politik z České republiky, Saska a Bavorska.

Program konference nabídne přednášky významných odborníků na témata spojená s ekologií
a udržitelností v oblasti nových technologií, dále pak panelové diskuze, workshopy, exkurze,
a zejména pak prostor pro dialog mezi sousedními regiony Česka, Saska a Bavorska a možnosti navázání spolupráce.

Konference je pro všechny účastníky zdarma a bude probíhat v anglickém jazyce. V případě zájmu o účast, prosím, kontaktujte úsek mezinárodní spolupráce TA ČR na e-mail: radana.ditova@tacr.cz do 31. 8. 2020.

Více informací o akci najdete ZDE.