Kulatý stůl k podpoře VaVaI v Plzeňském kraji

26
říjen
14 : 00 - 16 : 00
26. 10. 2021 14 : 00 - 26. 10. 2021 16 : 00
Fakulta strojní ZČÚ / místnost UV115b / Univerzitní 22, 301 00 Plzeň

Vážené dámy, vážení pánové, srdečně Vás zveme k diskuzi ke kulatému stolu nad potřebami regionu v oblasti podpory průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zváni jsou představitelé univerzity, výzkumných center, soukromých firem, veřejné správy a další zástupci inovační infrastruktury v kraji. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o vyplnění registračního formuláře a uvítáme také předem návrhy témat do diskuse. 

Těšíme se na setkání a na budoucí spolupráci v regionu.

Akce se koná ve spolupráci Technologické agentury ČR a Západočeské univerzity v Plzni. 

Kontaktní osoba za organizátory: 

  • Ladislav Mlčák, ladislav.mlcak@tacr.cz, 778 114 277
  • Milly Kuželková, milly.kuzelkova@tacr.cz, 770 191 394
  • Jana Spěváčková, spevik@rek.zcu.cz, 724 820 617