Save the Date: Den TA ČR 2021

2
prosinec
10 : 00 - 21 : 00
2. 12. 2021 10 : 00 - 2. 12. 2021 21 : 00

Předešlé měsíce změnily svět ve všech oblastech, mnohé z nich získaly trvalý virtuální statut. Změna se dotkla i jedné z našich největších události v roce Dne TA ČR. Virtuální forma loňského ročníku nám umožnila poskytnout všem stejné informace na jakkoliv vzdálená místa, proto i letos všechny odborné části Dne TA ČR proběhnou online. Naopak nás mrzelo, že jsme se nemohli setkat s vámi osobně v rámci galavečera, proto doufáme, že se nám to letos podaří. I v tomto roce nás poctil záštitou ministr průmyslu a obchodu pan Karel Havlíček.

Program letošního ročníku je koncipován do tří částí:

  • Regionální semináře: 29. 11. 2021 – 1. 12. 2021 | online
  • Mezinárodní konference: 2. 12. 2021 | online
  • Ceny TA ČR 2021: 2. 12. 2021 | Historická budova Národního muzea


Mezinárodní konference i regionální semináře budou zasvěceny tématice Zelené dohody (Green Deal) a cílům udržitelného rozvoje v kontextu směřování výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni. Mezi vystupujícími budou tradičně významní zahraniční i tuzemští odborníci. Den TA ČR 2021 vyvrcholí v podvečer slavnostním předáním Cen TA ČR nejkvalitnějších projektů aplikovaného výzkumu v pěti kategoriích reflektujících ekonomický a společenský přínos výsledků výzkumných projektů. I letos bude celý večer protkán příjemnou atmosférou s originálním uměleckým vystoupením, za účasti představitelů businessové, akademické i státní sféry.