NAJDĚTE SI PARTNERA PRO SVŮJ VÝZKUMNÝ PROJEKT

Pokud hledáte partnera pro spolupráci v rámci programu DELTA 2 nebo ERA-NET cofundových výzev, využijte formulář Partner Search Form.

Existuje několik možností, jak najít vhodného partnera pro spolupráci v rámci Fondů EHP a Norska, respektive v Programu KAPPA:

Aplikace Matchmaking KAPPA
Registrací v Aplikaci získáte kontakt na potenciální partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. V Aplikaci naleznete jméno společnosti, kontakt pro oslovení, obor plánovaného výzkumného projektu, anotaci, klíčová slova a popis partnera, kterého daná společnost hledá. V rámci kontaktních seminářů bude možné Aplikaci využít pro sjednávání schůzek s potenciálními partnery a pro společnou práci nad projektovým záměrem. 

Bilaterální iniciativa Ministerstva financí ČR 
Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci iniciativy je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českem a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorskými státy) za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner /partneři se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příklady aktivit, které lze v rámci iniciativy uskutečnit:

  • workshopy, semináře, jednání, návštěvy a konference;
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo Česka;
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
  • kampaně, výstavy a propagační materiály;
  • technická spolupráce a výměna odborníků;
  • vysílání pracovníků na stáže.

Tento seznam je míněn jen jako výčet několika možností. Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českem. Iniciativy nesmějí vytvářet zisk. Pokud iniciativa generuje příjem, využití těchto příjmů bude popsáno v Žádosti o grant na bilaterální iniciativu. Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč (50 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena.

Druhá výzva pro bilaterální vztahy  byla vyhlášena dne 26. června 2019 a bude otevřena až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Odkaz na 2. otevřenou výzvu pro bilaterální vztahy najdete ZDE.

Databáze agentury Research Council of Norway
Cílem této veřejné databáze “EEA and Norway Grants Research Partner Database” je poskytnout zdroj informací výzkumným organizacím a pracovníkům, kteří hledají partnery pro výzkumnou spolupráci v rámci programů Fondů EHP a Norska. RCN také tuto databázi používá k informování potenciálních žadatelů o nadcházejících výzvách a akcích. Databáze je pravidelně aktualizována a zůstane veřejná, dokud nebudou ukončeny všechny výzvy v rámci tohoto programovacího období, nejpozději v roce 2024. V databázi můžete třídit informace o partnerech podle zemí a výzkumných oblastí a také najít popisy činností jednotlivých subjektů společně se jmény a mailovými kontakty. Zaregistrujte se, a využijte šance k vyhledání a oslovení potenciálními partnery.

Databáze partnerů Ministerstva financí ČR
Tuto zbrusu novou databázi je možné využít pro navázání kontaktů s partnery v donorských státech nebo partnery v Česku. Slouží potenciálním příjemcům grantů s nalezením toho nejvhodnějšího projektového partnera v různých programových oblastech. Registrujte se pomocí tohoto formuláře pro větší šanci při vyhledávání partnerů. Databáze sdružuje zájemce o spolupráci v projektech podpořených Fondy EHP a Norska a je otevřena všem potenciálním žadatelům o grant a jejich potenciálním partnerům. Databáze funguje pouze v anglickém jazyce a je primárně určena pro navazování kontaktů mezi žadateli z Česka a partnery z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Je ale možné ji využít pro nalezení vhodného partnera z České republiky a rozšířit tak dosah projektu a podpořit synergii mezi podporovanými oblastmi.

Databáze Enterprise Europe Network
Mezinárodní databáze shromažďuje denně aktualizované poptávky a nabídky z více než 60 zemí světa napříč všemi obory. Pokud hledáte zahraničního partnera pro obchodní, technologickou nebo výzkumnou spolupráci, prohledejte databázi a zároveň i zveřejněte Váš profil. Informace v databázi obsahují následující údaje: název projektu, anotace, popis společnosti, technické specifikace, údaje o duševním vlastnictví, klíčová slova, profil hledaného partnera a typ očekávané spolupráce.