Databáze partnerů pro výzkumnou spolupráci

Existuje několik možností, jak najít vhodného partnera pro spolupráci v rámci Fondů EHP a Norska, respektive v Programu KAPPA:

Databáze agentury Research Council of Norway
Cílem této veřejné databáze “EEA and Norway Grants Research Partner Database” je poskytnout zdroj informací výzkumným organizacím a pracovníkům, kteří hledají partnery pro výzkumnou spolupráci v rámci programů Fondů EHP a Norska. RCN také tuto databázi používá k informování potenciálních žadatelů o nadcházejících výzvách a akcích. Databáze je pravidelně aktualizována a zůstane veřejná, dokud nebudou ukončeny všechny výzvy v rámci tohoto programovacího období, nejpozději v roce 2024. V databázi můžete třídit informace o partnerech podle zemí a výzkumných oblastí a také najít popisy činností jednotlivých subjektů společně se jmény a mailovými kontakty. Zaregistrujte se, a využijte šance k vyhledání a oslovení potenciálními partnery.

Databáze partnerů Ministerstva financí ČR
Tuto zbrusu novou databázi je možné využít pro navázání kontaktů s partnery v donorských státech nebo partnery v Česku. Slouží potenciálním příjemcům grantů s nalezením toho nejvhodnějšího projektového partnera v různých programových oblastech. Registrujte se pomocí tohoto formuláře pro větší šanci při vyhledávání partnerů. Databáze sdružuje zájemce o spolupráci v projektech podpořených Fondy EHP a Norska a je otevřena všem potenciálním žadatelům o grant a jejich potenciálním partnerům. Databáze funguje pouze v anglickém jazyce a je primárně určena pro navazování kontaktů mezi žadateli z Česka a partnery z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Je ale možné ji využít pro nalezení vhodného partnera z České republiky a rozšířit tak dosah projektu a podpořit synergii mezi podporovanými oblastmi.

Databáze Enterprise Europe Network
Mezinárodní databáze shromažďuje denně aktualizované poptávky a nabídky z více než 60 zemí světa napříč všemi obory. Pokud hledáte zahraničního partnera pro obchodní, technologickou nebo výzkumnou spolupráci, prohledejte databázi a zároveň i zveřejněte Váš profil. Informace v databázi obsahují následující údaje: název projektu, anotace, popis společnosti, technické specifikace, údaje o duševním vlastnictví, klíčová slova, profil hledaného partnera a typ očekávané spolupráce.

Aplikace Matchmaking KAPPA
Registrací v Aplikaci získáte kontakt na potenciální partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. V Aplikaci naleznete jméno společnosti, kontakt pro oslovení, obor plánovaného výzkumného projektu, anotaci, klíčová slova a popis partnera, kterého daná společnost hledá. V rámci kontaktních seminářů bude možné Aplikaci využít pro sjednávání schůzek s potenciálními partnery a pro společnou práci nad projektovým záměrem. 

Bilaterální iniciativa Ministerstva financí ČR 
Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci iniciativy je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českem a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorskými státy) za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner /partneři se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příklady aktivit, které lze v rámci iniciativy uskutečnit:

  • workshopy, semináře, jednání, návštěvy a konference;
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo Česka;
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
  • kampaně, výstavy a propagační materiály;
  • technická spolupráce a výměna odborníků;
  • vysílání pracovníků na stáže.

Tento seznam je míněn jen jako výčet několika možností. Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českem. Iniciativy nesmějí vytvářet zisk. Pokud iniciativa generuje příjem, využití těchto příjmů bude popsáno v Žádosti o grant na bilaterální iniciativu. Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč (50 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena.

Druhá výzva pro bilaterální vztahy  byla vyhlášena dne 26. června 2019 a bude otevřena až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Odkaz na 2. otevřenou výzvu pro bilaterální vztahy najdete ZDE.