Novinky

DOČASNÁ NEDOSTUPNOST SYSTÉMU ISTA - JIŽ OPRAVENO

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že v neděli 28. 5. 2017 ve 4:00 hod byl zaregistrován výpadek dostupnosti datového centra, ve kterém je provozován informační systém ISTA. Nastalá situace byla vyřešena v pondělí 29. 5. 2017 v 10:15 hod, kdy byl informační systém ISTA opět dostupný. Za případné obtíže spojené s tímto výpadkem se TA ČR všem uchazečům omlouvá.

I přesto, že došlo k výpadku informačního systému ISTA, TA ČR nebude prodlužovat soutěžní lhůtu pro podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu DELTA. Tato soutěžní lhůta, která byla stanovena na 92 dnů, je dostatečně dlouhá pro přípravu návrhů projektů a krátkodobý výpadek informačního systému ISTA tuto přípravu nemůže ovlivnit.

VÝSLEDKY 1. VS PROGRAMU GAMA, PODPROGRAMU 2, SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2 - Seal of Excellence, vyhlášené dne 20. března 2017.

Číst dál...

Šetření spokojenosti s novým informačním systémem ISTA

V uplynulých dnech bylo spuštěno první podávání návrhů projektů do nového informačního systému ISTA pro veřejné soutěže programů ZÉTA a EPSILON. Jelikož si Vážíme Vašeho názoru, prosíme Vás o zpětnou vazbu na nový informační systém.
Dotazník je možné vyplnit zde: https://goo.gl/forms/u5g6KNT22N8BXdiP2. Časová náročnost dotazníku je maximálně 5 minut. Všechny otázky jsou nepovinné a anonymní.
Získané informace použijeme pro úpravy systému. Nejčastěji vyskytující se odpovědi budou spolu s komentářem TA ČR zveřejněny na našich webových stránkách.

Pozvánka na seminář a předběžnou tržní konzultaci k projektu řešenému inovačním partnerstvím v BETA2

TA ČR si dovoluje pozvat dodavatele z řad řešitelů, kteří mají zkušenosti s řešením zakázek v oblasti terminologických slovníků a tezaurů, na seminář k připravovanému společnému projektu MV ČR a ČUZK. Cílem projektu je vytvořit obecnou metodiku a podpůrné technologie pro tvorbu, správu a využívání propojitelných odborných tezaurů a slovníků z oblasti rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace (dále jen "NIPI"), s vazbou na existující nadnárodní tematické tezaury, s možností využití v dalších oblastech činnosti veřejné správy a to včetně revize a zdokonalení existujících národních slovníků a tezaurů s návrhem jejich společné koordinované správy.

Číst dál...

UKONČENÍ SOUTĚŽNÍ LHŮTY V PROGRAMECH ZÉTA A EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 10. 5. 2017 skončila soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu ZÉTA, do které uchazeči podali 249 návrhů projektů. Dále dne 17. 5. 2017 skončila soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů do 3. veřejné soutěže programu EPSILON, do které uchazeči podali 295 návrhů projektů.

Číst dál...