Novinky

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv 2017

Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém 359. zasedání dne 16. listopadu 2017 schválilo posunutí termínu odevzdání Zprávy o implementaci výsledků na 31. července 2018. Ke změně termínu odevzdávání informace o plnění implementačního plánů a hodnocení přínosů projektů bylo přistoupeno na základě informací, že v původním čase (tedy do 15. ledna 2018) příjemci nedisponují aktuálními údaji, hlavně z účetních uzávěrek a údaji z výkazu ČSÚ o výzkumu a vývoji.

Číst dál...

Časopis TA.Di - 5. vydání

Tento měsíc vyšlo páte vydání časopisu Technologické agentury ČR TA.Di. Již v pořadí druhé dvojjazyčné číslo se zaměřuje na tématiku Open Science, aspekty potřebné k udržení zdravého inovačního ekosystému a na odstraňování bariér ve výzkumu, nejen z geografického hlediska.

Číst dál...

Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních
stolků.

Číst dál...

Setkání k připravovanému programu s finanční podporou z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů

Dne 8. 11. 2017 proběhlo v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) diskuzní setkání k připravovanému výzkumnému programu TA ČR s pracovním názvem „Research“. Tento program bude realizován s finanční podporou z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů. Vyhlášení první veřejné soutěže je předpokládáno na konci roku 2018. Vznesené podněty a zkušenosti jsou považovány za důležitý vstup pro pokračování přípravy výše uvedeného programu.

Číst dál...

Záznam ze Semináře k 1. VS programu THÉTA

Dne 14. 11. 2017 pořádala Technologická agentura ČR seminář k 1. veřejné soutěži programu THÉTA. Uchazeči se na semináři podrobně seznámili zejm. s koncepcí programu THÉTA, s podmínkami veřejné soutěže, s odlišnostmi jednotlivých podprogramů, se způsobem hodnocení a dalšími informacemi, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže. 

Záznam naleznete ZDE

Prezentaci naleznete ZDE