Novinky

Den TA ČR otevřel téma Open Science

Odborníci z celého světa se ve čtvrtek 21. září 2017 sjeli do Prahy na Den Technologické agentury ČR (TA ČR). V rámci prestižního setkání se konala mezinárodní konference Open Science a na závěrečném galavečeru byly již popáté předány Ceny TA ČR.

Číst dál...

Přihlašte svůj projekt do mezinárodní společné výzvy v rámci schématu CHIST-ERA III COFUND a získejte finanční podporu od TA ČR

TA ČR informuje o připravované společné výzvě (tzv. Joint call) v rámci schématu CHIST-ERA III, která bude vyhlášena v říjnu 2017. TA ČR podpoří české subjekty v nejúspěšnější projektech. Témata společné výzvy jsou:

  • Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Číst dál...

Vláda schválila prodloužení programu DELTA

V pondělí 18. září 2017 schválila vláda prodloužení programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Doposud bylo v rámci programu DELTA vyhlášeno pět veřejných soutěží zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Číst dál...

DOTAZY PODÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ÉTA

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) oznamuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a vzhledem k velkému množství dotazů podaných v souvislosti s vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA (dále jen veřejná soutěž) a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemůže TA ČR zaručit, že všechny dotazy, které budou doručeny od 19. 9. prostřednictvím aplikace Helpdesk, budou odpovězeny.

Číst dál...

Záznam semináře pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže programů ÉTA a THÉTA

Vzhledem k vyhlášení veřejné soutěže v programu ÉTA a blížícímu se vyhlášení programu THÉTA pořádala TA ČR v Praze seminář pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže programů ÉTA a THÉTA.

Hosté se na semináři seznámili s hlavní rolí aplikačního garanta. Dále byla vysvětlena a také diskutována role aplikačního garanta nejen při přípravě jednotlivých návrhů projektů, ale i během jeho realizace. Seminář byl určen zejména pro subjekty, kteří budou součástí projektů v roli aplikačního garanta. Jedná se tedy o zástupce z řad jednotlivých ministerstev a dalších orgánů státní správy i územní samosprávy.

Videozáznam ze semináře

Prezentace ze semináře (.pdf)