Novinky

69. ZASEDÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

Ve čtvrtek 17. února 2017 se konalo další jednání Výzkumné rady Technologické agentury České republiky (TA ČR). Jedním z klíčových bodů pravidelného měsíčního zasedání byla příprava nového programu TA ČR Národních center kompetence. Dále byla diskutovaná mezinárodní spolupráce TA ČR. Zejména se členové rady zabývali body týkající se předsednictví TA ČR v síti evropských inovačních agentur TAFTIE a blížící se ho první setkání tohoto sdružení v České republice.

Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci 21.února 2017

Technologická agentura ČR si Vás tímto s odkazem na § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje pozvat na předběžnou tržní konzultaci pro projekt ELZA+, který bude řešit potřebu Ministerstva vnitra a Správy pražského hradu, jež bude realizována formu rámcové dohody s více dodavateli a dále pak prostřednictví tzv. minitendrů.

Číst dál...

Pozvánka na Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Číst dál...

Předseda vlády Bohuslav Sobotka diskutoval se zástupci TA ČR a nastupující výzkumné generace o perspektivách českého aplikovaného výzkumu

Premiér Bohuslav Sobotka dnes navštívil Technologickou agenturu ČR (TA ČR). Setkání bylo zahájeno společným jednáním premiéra se zástupci TA ČR v čele s předsedou TA ČR Petrem Očkem, během něhož zúčastnění zhodnotili dosavadní osmiletou činnost TA ČR a hovořili o budoucím směřování českého aplikovaného výzkumu pro zajištění růstu konkurenceschopnosti České republiky. Poté se k jednání připojili i zástupci mladé výzkumné generace, se kterými společně debatovali o potřebách současných mladých výzkumníků a výzkumnic a jejich zapojení do aplikovaného výzkumu, spolupráci s praxí a vyšším uplatnění výsledků výzkumu v praxi.

Číst dál...

Ukončení registrace na seminář k programu ZÉTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že kapacity na seminářích k programu ZÉTA jsou téměř naplněny. Z tohoto důvodu je možné se zaregistrovat na informační seminář konaný 2. března 2017 v Brně do pondělí 13. února 2017 do 9:00 hod. Na pražský seminář, který se uskuteční 13. února 2017, je již registrace uzavřená. Další informační setkání k programu ZÉTA bude realizováno až po vyhlášení 1. veřejné soutěže v tomto programu, které se předpokládá na 28. března 2017.