Novinky

BLÍŽÍ SE VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že předpokládaný termín vyhlášení 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA je konec října. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Číst dál...

VIDEOZÁZNAM A PREZENTACE ZE SEMINÁŘE K PROGRAMU ÉTA

Vzhledem k blížícímu se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu ÉTA pořádala TA ČR v Praze a Brně informační semináře. Hosté se na nich seznámili s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejména se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem nebo způsobem hodnocení návrhů projektů apod.

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE
Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Číst dál...

Nové možnosti zahraniční spolupráce

Technologická agentura ČR (TA ČR) se v letošním roce stala členem tří ERA-NET cofundových schémat. Pro TA ČR je zapojení do schematu Cofundu H2020 jedním ze zásadních kroků k podpoře větší mezinárodní spolupráce českých výzkumných organizací a podniků v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací. Tento druh spolupráce pak může také pomoci při budování konsorcií pro přípravu společných projektů do H2020 a nástupnického programu.

Číst dál...

Význam globálních produkčních sítí (GPN) v inovačním ekosystému Česka

Ve středu 28. 6. 2017 proběhlo v Technologické agentuře ČR (TA ČR) pracovní setkání k problematice významu globálních produkčních sítí (GPN) v inovačním ekosystému Česka na které byly pozváni experti z různých oblastí (např. ČSÚ, CERGE-EI a TC AVČR).

Číst dál...

Cena TA ČR je potvrzením kvality

Na veletrhu LASER World of PHOTONICS na konci června v Mnichově bylo možno navštívit expozice osmi českých firem, z nichž tři  byly v minulosti oceněny Technologickou agenturou ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu. To, že veletrh patří k nejvýznamnějším v Evropě, dokládá zájem veřejnosti i odborníků. Na veletrh přišlo celkem přes 32 000 návštěvníků z 90 zemí a zúčastnilo se 1293 vystavovatelů ze 42 zemí, což je rekord tohoto veletrhu založeného už v roce 1973. Významným a často zmiňovaným tématem veletrhu byla synergie mezi výzkumem a průmyslem. 

Číst dál...