Druhá veřejná soutěž - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 10. 2023
Alokace
230 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
5 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
9. 2. 2023 - 5. 4. 2023

Novinky

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice
9. 12. 2022
- Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA - Dílčí cíl 2 -…