Knihovna ProEval

Zdroj Klíčová slova Kategorie
Souhrnná zpráva o vyhodnocení programu "Nanotechnologie pro společnost" (PDF) program NANO, AV ČR Evaluace
Zhodnocení resortního programu VaV MZd III 2010-2015 (PDF) Ministerstvo zdravotnictví, AZV ČR Evaluace
Závěrečné hodnocení programu VG – Bezpečnostní výzkum ČR 2010-2015 (PDF) Bezpečnostní výzkum, Ministerstvo vnitra, MV ČR Evaluace
Hodnocení dosavadního průběhu a výsledků programu BETA (PDF) TA ČR Evaluace
Závěrečná zpráva průběžného hodnocení programu DELTA (PDF) TA ČR Evaluace
Průběžné hodnocení programu Centra kompetence (PDF) TA ČR Evaluace
Závěrečná zpráva průběžného hodnocení GAMA (PDF) TA ČR Evaluace
Šetření sociálně inovačních kapacit v ČR "Sociální inovace 2014-15" (PDF) MPSV, inovační kapacity Evaluace
Ex-ante evaluace OP VVV Rozcestník / více dokumentů MŠMT, OP VVV Evaluace
Hodnocení posilování kapacit pro kvalitní výzkum, rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV Rozcestník / více dokumentů MŠMT, OP VVV Evaluace
Ověřovací studie prostředí OP VVV Rozcestník / více dokumentů MŠMT, OP VVV Evaluace
Hamplová, Lucia. Zhodnocení přínosů kohezní politiky v ČR v oblasti V&V pro inovace a k vytvoření konkurenceschopného podnikatelského sektoru Praha, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Vít Šumpela. (PDF) VaVaI, strukturální fondy Ostatní
Průběžná evaluace implementace OP VVV Rozcestník / více dokumentů MŠMT, OP VVV, Evaluace
Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 Rozcestník / více dokumentů MPO, OP PIK, absorbční kapacita, indikátory Evaluace
Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 Rozcestník / více dokumentů OPPI, MPO Evaluace
Vyhodnocení ekonomických efektů a nastavení podmínek vybraných programů podpory OPPI Rozcestník / více dokumentů MPO, OPPI Evaluace
Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO v příštím programovacím období (2014+) (PDF) SWOT, MPO, BermanGroup Evaluace
Evaluační studie - Možnosti uplatnění PPP v OPPI 2007 - 2013 (PDF) MPO, OPPI Evaluace
Vyhodnocení a optimalizace soustavy indikátorů OPPI 2007 - 2012 (PDF) MPO, OPPI Evaluace
Vyhodnocení efektivnosti programu OPPP - Prosperita (PDF) Asociací výzkumných organizací (AVO) Evaluace
Evaluační studie - Hodnocení absorpční kapacity Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013 ve vztahu k cílovým skupinám (PDF) MPO, OPPI, BermanGroup Evaluace
Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK

Průběžná zpráva, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

Administrace, MPO, OP PIK Evaluace
Evaluace řízení a administrace technické pomoci OP PIK (Vstupní zpráva) MPO Evaluace
Návrh indikátorové soustavy operačního programu MPO pro programové období 2021+

Návrh indikátorové soustavy OPK_Závěrečná zpráva, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

Indikátory, MPO, OP PIK Evaluace
Výsledková evaluace specifického cíle 1.1 OP PIK

SC 1.1 OP PIK Závěrečná zpráva, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

Výsledky, MPO, OP PIK Evaluace
Výsledková evaluace specifického cíle 1.2 OP PIK

SC 1.2 OP PIK Záverečná zpráva, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

Výsledky, MPO, OP PIK Evaluace
Výsledková evaluace specifických cílů 2.1 a 2.2 OP PIK

Evaluace_2.1_2.2_ZZ,
Příloha 8 ZZ (EO4a5)_Metodika kontrafaktuální analýzy, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

MPO, OP PIK, kontrafaktuální analýza Evaluace
Výsledková evaluace specifických cílů 2.3 a 2.4 OP PIK

SC 2.3 a 2.4 OP PIK Závěrečná zpráva, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

MPO, OP PIK Evaluace
Výsledková evaluace specifických cílů 3.1, 3.2 a 3.4 OP PIK

SC 3.1 3.2 3.4 OP PIK Závěrečná zpráva, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

MPO, OP PIK Evaluace
Výsledková evaluace specifických cílů 3.5, 3.6 a 4.2 OP PIK

SC 3.5, 3.6, 4.2 OP PIK Závěrečná zpráva, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

MPO, OP PIK Evaluace
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013

03_Zaverecna_zprava_final, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

MPO, MPPI Evaluace
OP PIK: Relevance rozvojových potřeb a příspěvek k plnění cílů Dohody o partnerství za léta 2014–2016

OP PIK-Relevance rozvojových potřeb a příspěvek k plnění cílů Dohody o partnerství za léta 2014-2016 ZZ, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

MPO, OP PIK Evaluace
Předběžné posouzení finančních nástrojů OPPIK

Shrnutí závěrů předběžného posouzení FN OPPIK

MPO, finanční nástroje Evaluace
Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020

Závěrečná zpráva_Analýza AbKap, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

MPO, absorbční kapacita Evaluace
Analýza indikátorů výsledku Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK)

Analýza indikátorů výsledku OP PIK, další dokumenty na stránce evaluací a jiných analýz.

MPO, indikátory Evaluace
Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

Ex-ante hodnocení OP PIK_ZZ

MPO, OP PIK Evaluace
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2018 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2005 - 2018 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2018 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2017 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2017 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2017 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2016 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2016 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2016 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Analýza společenského a hospodářského vývoje ČR Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2015 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2015 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2014 Rozcestník / více dokumentů VaVaI, ČSÚ Statistiky
Dernis, Hélène, Mariagrazia Squicciarini, and Roberto de Pinho. "Detecting the emergence of technologies and the evolution and co-development trajectories in science (DETECTS): a ‘burst’analysis-based approach." The Journal of Technology Transfer (2015): 1-31. Text (Springer) emergentní technologie, trajektorie Scientometrie
Yi, Sangyoon, and Jinho Choi. "The organization of scientific knowledge: the structural characteristics of keyword networks." Scientometrics 90.3 (2011): 1015-1026. (PDF) (ResearchGate) klíčová slova, sítě Scientometrie
Amir H. Shirazi, Arash Badie Modiri, Sara Heydari, Jennifer L. Rohn, Gholam R. Jafari,Ali R. Mani. "Evolution of Communities in the Medical Sciences: Evidence from the Medical Words Network." PLOS ONE (2016). HTML (plos.one) klíčová slova, sítě, komunity Scientometrie
Kusner, Matt, et al. "From word embeddings to document distances." International Conference on Machine Learning. 2015. (PDF) podobnost dokumentů, word embeddings InformationRetrieval
Huang, Gao, et al. "Supervised Word Mover's Distance." Advances in Neural Information Processing Systems. 2016. (PDF)
podobnost dokumentů, word embeddings InformationRetrieval
Adamírová, Lenka. Problematika veřejných zakázek v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace. Brno, 2016. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce David Póč. (PDF) veřejné zakázky, operační program, OP Ostatní
Procházka, David. Analýza čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v ČR se zaměřením na OP PIK Praha, 2016. Diplomová práce. /Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ivana Svobodová. (PDF) strukturální fondy Ostatní
Odrazil, Adam. Science centra jako nástroj na podporu výzkumných a inovačních aktivit. Brno, 2018. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Viktorie Klímová. (PDF) science centra, popularizace vědy, výzkum a vývoj inovace Ostatní