New RESEARCHIN.CZ website offers jobs and support for researchers from Ukraine / Новий сайт RESEARCHIN.CZ пропонує роботу та підтримку науковцям з України

We would like to inform you about the newly launched online platform RESEARCHIN.CZ, which was created to help Ukrainian researchers who are now escaping the war and looking for jobs in their field in the Czech Republic. 

The RESEARCHIN.CZ website gathers job offers in the field of science and research at different levels – from junior research positions, assistant positions in research organizations, senior positions to PhD opportunities. The site is in English and Ukrainian.

The website was created in cooperation with the Cabinet of Minister for Science, Research and Innovation of the Office of the Government of the Czech Republic and Czech National Agency for International Education and Research (Ministry of Education, Youth and Sports).

If you are interested in cooperation with specific projects funded by TA CR, we recommend using the STARFOS web application. Here you can search in English by keywords and further specification via the “R&D projects” tab, e.g. provider, areas, R&D category. Once you have found a specific project, you can find the involved organizations and companies and contact them directly. 

For questions about the involving the Ukrainian scientists, please contact Taisiia Kryvoshei (taisiia.kryvoshei@tacr.cz).


Новий сайт RESEARCHIN.CZ пропонує роботу та підтримку науковцям з України

Хочемо повідомити про нову онлайн-платформу RESEARCHIN.CZ, яка була створена для допомоги українським дослідникам, які виїхали з України через війну та шукають роботу у своїй галузі в Чехії.

На веб-сайту RESEARCHIN.CZ збираємо пропозиції роботи в галузі науки та досліджень на різних рівнях – від молодших наукових посад, допоміжних посад у наукових організаціях, керівних посад до можливостей навчання в докторантурі. Сайт є створений англійською та українською мовами. 

Веб-сайт був створений у співпраці з Будинком зовнішнього співробітництва (Міністерство освіти) та Кабінетом Міністра науки, досліджень та інновацій Офісу уряду Чеської Республіки.

Якщо ви зацікавлені у співпраці з конкретними проектами, які підтримуються TA CR, рекомендуємо використовувати веб-додаток STARFOS. Тут ви можете шукати інформацію англійською мовою за ключовими словами та за додатковою інформацією на вкладці “R&D projects”, (наприклад, організація, області, категорія досліджень тощо). Знайшовши конкретний проект, ви можете знайти залучену організацію і зв’язатися з нею безпосередньо.

Якщо у вас виникли щодо залучення українських науковців, будь ласка, зв’яжіться з Таісією Кривошей (taisiia.kryvoshei@tacr.cz).