BEZPEČNOSTNÍ
ŘEDITEL/KA

CO BUDE VAŠÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ?

 • zastřešení bezpečnostní politiky organizace v oblasti personální, administrativní, fyzické, kybernetické a IT
 • formulace bezpečnostní politiky organizace ve zmiňovaných oblastech a dohled nad její realizací
 • zajištění ochrany utajovaných informací v organizaci
 • výhledově dozor nad agendou pověřence pro ochranu osobních údajů
 • analytická činnost týkající se bezpečnostní politiky organizace (analýza rizik) ve spolupráci s auditorem TA ČR
 • koordinace činností spojených s protikorupční politikou TA ČR
 • spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů
 • odpovědnost za agendu BOZP a PO
 • vedení agendy střetu zájmů

CO OD VÁS OČEKÁVÁME?

 • vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru výhodou
 • znalost legislativy z oblasti ochrany utajovaných informací a kybernetické bezpečnosti
 • analytické schopnosti a logické myšlení
 • proaktivní přístup, samostatnost, odpovědnost
 • znalost anglického jazyka výhodou
 • Výhodou je způsobilost přístupu k utajovaným informacím pro stupeň utajení „Tajné”. Pokud kandidát nedisponuje tímto osvědčením,
  bude vyzván k podání žádosti o vydání osvědčení.

CO VÁM ZA TO NABÍZÍME?

 • 0,5 pracovní úvazek, 12. platová třída
 • moderní pracovní prostředí a přátelský kolektiv
 • pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova
 • 5 týdnů dovolené + 5 dní zdravotního volna
 • propracovaný systém interního vzdělávání + příspěvek na jazykové vzdělávání
 • možnost dalšího rozvoje a profesního růstu
 • nástup dle dohody
 • Technologická agentura České republiky klade důraz na rovné příležitosti mužů a žen při rozvoji jejich profesních drah.

Tato pozice je podřízena předsedovi TA ČR.

JAK SE K NÁM PŘIDAT?

Pokud Vás nabízená pozice zaujala, pošlete nám své CV prostřednictvím odpovědního formuláře níže.

Benefity, které u nás nejvíc oceňujeme

Pro účely výběrového řízení zpracovává Technologická agentura ČR, IČO: 72050365, Evropská 1692/37, Praha 6, jakožto správce, Vámi poskytnuté osobní údaje, na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu. Bližší informace o ochraně vašich osobních údajů poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů – FairData Professionals a.s., e-mail: dpo@tacr.cz.