TA ČR Expo

Přehled firem

Včelka – adaptivní osobní trenér čtení pomáhající i studentům s dyslexií

  • LEVEBEE S.R.O.
Výsledek odpovídající povinnému výsledku SME Instrumentu fáze 1 H2020, konkrétně především Levebee Feasibility Study. Na základě všech aktivit projektu došlo k prozkoumání 3 nových trhů pro Levebee software. Všechny zkoumané trhy se jeví jako vhodné pro vstup a nabídku našeho software, jsou tam ale značné rozdíly v náročnosti našeho vstupu a potřeb úprav Levebee software platformy.

Inteligentní systém pro zjišťování vad v textilu

  • Scinnovation s.r.o.
i-Detective nabízí řešení problémů spojených s lidskou/vizuální detekcí textilních výrobků a využívá uměle inteligentní systém schopný detekovat a klasifikovat relativně velké množství vady tkaniny. i-Detective automatizuje procesy inspekce a kontroly kvality, což zvýší jejich efektivitu odstraněním lidských chyb a únavy a povede ke zpracování pokročilých struktur, které generují dlouhodobě ziskový obchod. i-Detective vytvoří komplexní studii proveditelnosti, která bude analyzovat tři klíčové prvky tržní, finanční a technologické perspektivy. Studie proveditelnosti se bude také zabývat riziky, která se mohou v těchto třech oblastech vyskytnout, a pokusí se vytvořit alternativy/řešení založené na důkazech.

Adbian (Advanced Biomechanical Analysis) – Hodnocení stability stromů na základě pokročilých metod

  • ARBO Technologies, s.r.o.
Návrh projektu si klade za cíl vytvořit studii proveditelnosti pro ověření technologické a ekonomické životaschopnosti přelomové inovace – SW aplikace Adbian pro analýzu stability stromu. Díky projektu zvýšíme konkurenceschopnost naší společnosti, umožníme naší společnosti vstoupit na nové a zahraniční trhy, komercializovat perspektivní technologii (která je výsledkem našeho výzkumu a vývoje), zavedeme nové technologie v arboristice, udržitelném urbanismu, bezpečnosti obyvatel a ochraně majetku.