Prohlášení o přístupnosti

Technologická agentura České republiky se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek starfos.tacr.czmatchmakingkappa.tacr.cz, www.tacr.cz, pruvodce.beta.tacr.cz, ista.tacr.cz, inkaviz.tacr.cz, sista.tacr.cz, vzspisovka.tacr.cz, clouddns.tacr.cz, diverzita.tacr.cz, vedaneniscifi.tacr.cz, 15let.tacr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky starfos.tacr.cz, matchmakingkappa.tacr.cz, www.tacr.cz, pruvodce.beta.tacr.cz, ista.tacr.cz, inkaviz.tacr.cz, sista.tacr.cz, vzspisovka.tacr.cz, clouddns.tacr.cz, diverzita.tacr.cz, vedaneniscifi.tacr.cz, 15let.tacr.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

  1. Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku.
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text.
  • Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.
  • Některé kontrastní poměry pozadí vůči textu nesplňují podmínky norem WCAG 2 AA.
  1. Z důvodu nepřiměřené zátěže:
    Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno a je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24. 1. 2024.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Technologickou agenturou České republiky.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail admin@tacr.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3
E-mail: pristupnost@dia.gov.cz 

Informace o cookies a jejich nastavení

Cookies
Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Které cookies web používá?
Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Žádné z cookies použitých na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu.Podrobné informace o používaných cookies poskytne tato webová stránka.

Nastavení souhlasů s cookies
Vaše dříve udělené souhlasy lze upravit nebo rovnou odebrat na webové stránce klikem na změnit souhlas, či odebrat souhlas.