Právní stanoviska TA ČR

Stanoviska zde uvedená nejsou právně závazná, ani právně vymahatelná. Technologická agentura České republiky nepřebírá, ani nenese jakoukoliv odpovědnost za případné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody nebo nemajetkové újmy vzniklé příjemci či uchazeči nebo jiným osobám přímo nebo v souvislosti s užitím textu těchto dokumentů, včetně užití doslovných znění textů těchto dokumentů

K článku 20 rámce pro státní podporu VAVAI (vydáno 1.7.2014)
K minimální částce při odvodu příjmů z projektů poskytovateli (vydáno 15. 1. 2015)
K některým ustanovením všeobecných podmínek (vydáno 20. 10. 2014)
K některým ustanovením všeobecných podmínek 2 (vydáno 2. 6. 2016)
K pojmu Průmyslový výzkum v pravidlech veřejné podpory (vydáno 8. 12. 2014)
K publikování výsledků v programu Beta (vydáno 25. 2. 2016)
K udržitelnosti projektů v programu Centra kompetence (vydáno 8. 3. 2016)
K využití výsledků dosažených před ukončením projektů (vydáno 14. 8. 2015)
K zakládání spin–off firem (vydáno 7. 1. 2016)
Metodické doporučení k širším aspektům využití nákladové položky “stipendia” (vydáno 17. 7. 2019)
NCK 1 – Uznatelnost nákladů a vykazování příjmů z komercializačních aktivit projektu (vydáno 16. 5. 2019)
Některé otázky vztahu zákona č. 130/2002 Sb. a rozpočtových pravidel (vydáno 5. 5. 2015)
O výhodách nového nastavení smlouvy verze 3 (vydáno 30. 7. 2015)
Postup v případě insolvence (vydáno 27. 7. 2016)
Povinnost příjemců poskytovat výsledky za tržní cenu (vydáno 10. 1. 2018)
Stanovisko k některým aspektům výzkumné spolupráce mezi výzkumnou organizací a podnikem (vydáno 11. 10. 2018)
Stanovisko k novele ZPVV č. 194/2016 Sb. (vydáno 5. 10. 2016)
Principy TA ČR pro tvorbu smlouvy o účasti na řešení projektu