Mezinárodní spolupráce

Jednou z činností, kterou TA ČR zabezpečuje, je rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací a spolupráce s obdobnými agenturami v zahraničí. TA ČR má zájem o spolupráci s agenturami a institucemi rozvíjejícími mezinárodní spolupráci po celém světě za účelem navazování kontaktů, určení vzájemných priorit, výměny know-how a podpory společných projektů aplikovaného výzkumu k zajištění rozvoje inovací a konkurenceschopnosti partnerů.

Technologická agentura ČR rovněž rozvíjí kontakty a spolupráci se zastupitelskými úřady cizích států v ČR v kooperaci s MZV, českými zastupitelskými úřady v zahraničí a dalšími resorty a zájmovými organizacemi za účelem prohloubení informovanosti o aktivitách, o programech TA ČR a o situaci v oblasti aplikovaného výzkumu, vědeckého rozvoje a inovací v ČR.

Aktivity mezinárodní spolupráce TA ČR se dělí na následující oblasti:

Program KAPPA


Program KAPPA je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je historicky prvním programem TA ČR, který není financován z národních zdrojů. Program je zaměřen na financování bilaterální, případně multilaterální spolupráce subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Konkrétně se zaměřuje na propojení výzkumných organizací s odběrateli výstupů průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni). Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Pro dosažení tohoto cíle program podporuje budování kapacit včetně podpory malých a středních podniků (MSP), společenských věd, humanitních věd a výzkumu umění nebo účasti výzkumných pracovnic na projektu. Program je určen na řešení projektů ve všech tématech výzkumu, vývoje a inovací. Specifikem programu je, že přibližně 30 % celkových výdajů z Norských fondů je alokováno na projekty zaměřené na zachytávání a ukládání CO2 – angl. carbon capture and storage (CCS). Délka programu je do dubna 2024 a předpokládá se vyhlášení jedné veřejné soutěže v roce 2019. Celková alokace programu činí zhruba 800 mil. Kč (32,5 mil. EUR) s maximální intenzitou podpory 96 % uznatelných nákladů projektů, přičemž se očekává 80% průměrná intenzita podpory na program.

Další aktivity s návazností na Evropský rámcový program

Technologická agentura ČR se zapojuje i do menších mezinárodních projektů programu Horizon 2020, například typu CSA – coordination support action, které jsou interními projekty s cílem zdokonalit  fungování agentury. 


Technologická agentura ČR spolupracuje i v dalších strategických sítích zapojených do Evropského rámcového programu Horizont 2020.

 

BlockStart 2

Otevřená výzva pro malé a střední podniky využívající blockchainovou technologii – nová příležitost k pilotnímu zapojení

Inovativní malé a střední podniky, které chtějí přijmout blockchainová řešení k rozvoji svého podnikání, mohou do 11. března 2021 požádat o partnerský program BlockStart, navázat partnerství s vývojáři blockchainu a získat až 3 000 € na ověření a pilotní řešení blockchainu.

Více informací najdete ZDE.