Evropská partnerství

Technologická agentura ČR (TA ČR) je zapojena do čtyř Evropských partnerství v rámci nového unijního programu Horizont Evropa (HE). Evropská partnerství jsou nástroj, který nahradí dosud využívané nástroje jako ERA-NET Cofund, Společné programové iniciativy (JPIs), Společné technologické iniciativy (JTIs) a další. 

Existují tři typy EU partnerství, z nichž TA ČR se zapojí do jednoho, tzv. cofundového (Spolufinancovaného) typu. Stejně jako nástroj ERA-NET Cofund, EU partnerství cofundového typu dávají příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských států (jako je TA ČR), asociovaných zemí a většinou i některých neevropských států vyhlašovat společné mezinárodní výzvy na dohodnuté téma. Evropská komise do rozpočtu na podporu projektů národním poskytovatelům přispívá 30 % celkové částky.

Partnerství jsou rozdělena tematicky. V první vlně je TA ČR zapojena Partnerství, která navazují na její současně probíhající ERA-NET Cofundy a další aktivity: 

  • Partnerství Water4All – zabezpečení vodních zdrojů
  • Partnerství pro biodiverzitu – podpora biodiverzity a ochrana ekosystémů
  • Partnerství Driving Urban Transitions (DUT) – udržitelná mobilita, městská klimatická neutralita a oběhová ekonomika
  • Partnerství Clean Energy Transition (CET) – čistá energetika

Pro uchazeče výzev v EU partnerstvích se proces zapojení nebude výrazně lišit od zapojení do výzev nástroje ERA-NET Cofund. Projektové návrhy budou moci podávat mezinárodní projektová konsorcia tvořená stanoveným počtem partnerů z různých zemí zapojených do dané výzvy. Výzvy budou opět organizovat národní poskytovatelé podpory, kteří budou koordinovat zapojení uchazečů ze své země a budou provádět kontrolu způsobilosti k podpoře. Uchazeči se budou řídit mezinárodními pravidly a také pravidly svého národního poskytovatele. Ve většině výzev bude probíhat centralizované mezinárodní hodnocení návrhů projektů. Úspěšné uchazeče podpořených projektů financují jejich národní poskytovatelé. 

Většina partnerství spolufinancovaného typu, do kterých se plánuje TA ČR zapojit, bude vyhlašovat až 6 výzev, na které bude poskytovatelům podpory přispívat Evropská komise. Tyto výzvy se budou řídit pravidly unijního programu, tedy Horizont Evropa. 

Na podzim 2022 budou vyhlášeny první výzvy (Call 2022) v Partnerstvích Water4All, DUT a CET. Partnerství pro biodiverzitu vyhlásí v poradí už druhou výzvu. První výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 byla vyhlášena na podzim 2021.

Aktuální harmonogram výzev je dostupný zde.

24. 8. 2022