Informace pro hodnotitele

Děkujeme, že jste se rozhodl/a stát se oponentem/kou návrhů projektů či již realizovaných projektů Technologické agentury ČR (TA ČR).

TA ČR dlouhodobě usiluje o vyvážené zastoupení mužů a žen ve výzkumu a o rovné zviditelnění jejich přínosu pro inovace. Zároveň si přejeme předložit jasný a srozumitelný popis úkolů a rolí účastnic a účastníků procesu hodnocení. I když následující text uvádíme v generickém maskulinu, veškerá vyjádření jsou určena  nejen pro muže, ale i pro ženy.

V čem bude spočívat Vaše práce:

Potřebujeme Vás pro hodnocení návrhů projektů přijatých ve veřejných soutěží v jednotlivých programech TA ČR. A to prostřednictvím vyplnění
on-line formuláře posudku v našem informačním systému ISTA. Celý proces vypracování posudku vypadá následovně: 

V průběhu nebo po skončení realizace podpořených projektů Vás můžeme požádat o vypracování posudků k průběžným nebo závěrečným oponentním řízením a také o osobní účast na nich.

Pokud bychom Vás oslovili i jako potenciálního experta pro program veřejných zakázek pro výzkumné potřeby státní správy BETA2, podílel byste se i na formulování výzkumných potřeb, přípravě výzkumných záměrů a následně i na dohledu nad realizací příslušného projektu.

Jak bude probíhat Vaše spolupráce s TA ČR:

K hodnocení se Vám snažíme přidělit vždy takové návrhy projektů, které nejlépe odpovídají Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem
a zkušenostem. Proto prosím věnujte při zadávání údajů do registračního formuláře zvláštní pozornost zadání hlavních a vedlejších oborů,
které doopravdy odpovídají Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem.

Vzájemná komunikace mezi TA ČR a oponenty probíhá pouze elektronicky, a to včetně uzavření rámcové smlouvy a samotného hodnocení. Proto je nutné, abyste provedl před uzavřením rámcové smlouvy alespoň jeden ověřený vstup do informačního systému. K tomu potřebujete účet ve službě eduID (mají všichni akademičtí pracovníci a někteří další), nebo mojeID (veřejná služba dostupná každému, přístup lze zařídit mj. i v sídle
TA ČR), popř. můžete tuto identifikaci provést osobně v sídle TA ČR nebo zasláním podkladu s elektronickým podpisem. V případě dotazů, Vám jsme
k dispozici i na telefonní lince.

Za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci se posuzuje např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalita a odborná úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) Vám náleží finanční odměna. Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou uvedené v rámcové smlouvě, kterou s Vámi uzavřeme po Vašem zařazení do databáze oponentů TA ČR. Tyto informace je možné dohledat pod názvem Informační dokumenty TA ČR v profilu hodnotitele v systému ISTA, které se Vám zpřístupní po vyplnění a schválení registrace. Aktuální odměna za vypracování posudku ve veřejné soutěži činí 3 000 Kč.

Jak postupovat dál:

1. Nejprve si prosím vytvořte účet v našem informačním systému ISTA. Po přihlášení do systému pak můžete přikročit k samotné registraci hodnotitele  (menu Hodnotitelé › Registrace oponenta).

2. Vyplnění registračního formuláře

Věnujte prosím zvláštní pozornost zadávání hlavních a vedlejších oborů dle klasifikací oborů CEP a FORD (Klasifikace oborů dle Frascati manuálu) odpovídajících Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem. Především na základě těchto kritérií se Vám budou v informačním systému přiřazovat k hodnocení konkrétní návrhy projektů.

Dále přiložte Váš odborný životopis. Dbejte prosím na to, aby údaje ve Vašem životopise odpovídaly oborům, které si vybíráte k hodnocení.
(U každého oboru, který si vyberete, by mělo být z Vašeho životopisu jasně patrné, že Vás k hodnocení tohoto oboru opravňuje příslušné vzdělání, praxe nebo hodnotitelské zkušenosti – v ideálním případě kombinace všeho. Tyto údaje bude následně Kancelář TA ČR kontrolovat a může Vám některé ze zvolených odborností odebrat a to v případě, pokud prokázání nebude dostatečné).

3. Seznámení s hodnoticím procesem

Abychom Vás mohli přidat na seznam aktivních oponentů pro hodnocení v konkrétní veřejné soutěži, je nutné absolvovat školení týkající se procesu hodnocení a hodnoticích kritérií v dané soutěži. Školení probíhají většinou formou e-learningového kurzu v systému ISTA, případně je tento kurz doplněn prezenčním seminářem. O termínu školení Vás budeme vždy dostatečném předstihu informovat.

Pro rok 2020 připravujeme vyhlášení veřejných soutěží v programech DELTA 2, GAMA 2, ÉTA, THÉTA, KAPPA, ZÉTA a v programech Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí, průběžně se také hodnotí
Program BETA2.

  • Předběžný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2020 naleznete ZDE.


S programy TA ČR se můžete krátce seznámit v tomto úvodním videu:

Pokud máte dotazy, rádi je zodpovíme.

Technické dotazy týkající se informačního systému (např. problémy s vyplňováním formulářů, případné chyby systému)  a všechny ostatní dotazy (např. věcné dotazy týkající se hodnocení v jednotlivých veřejných soutěží) směřujte na adresu hodnotitele@tacr.cz.

Srdečně Vás vítáme mezi oponenty programů TA ČR a těšíme se na spolupráci!