Informace pro hodnotitele a hodnotitelky


Děkujeme za Váš zájem o hodnocení návrhů projektů či již realizovaných projektů Technologické agentury ČR (TA ČR).

V čem bude spočívat Vaše práce

Vaším úkolem bude vypracovávat oponentní posudky pro projekty přijaté ve veřejných soutěžích v jednotlivých programech TA ČR. Hodnocení se realizuje prostřednictvím on-line formuláře posudku v našem informačním systému ISTA. Celý proces vypracování posudku vypadá následovně:

V průběhu nebo po skončení realizace podpořených projektů Vás můžeme požádat o vypracování posudků k průběžným nebo závěrečným oponentním řízením a také o osobní účast na nich. 

Pokud bychom Vás oslovili i jako potenciálního experta nebo expertku pro program veřejných zakázek pro výzkumné potřeby státní správy BETA2, podílel/a byste se i na formulování výzkumných potřeb, přípravě výzkumných záměrů a následně i na dohledu nad realizací příslušného projektu. 

Jak bude probíhat Vaše spolupráce s TA ČR

K hodnocení se Vám budeme snažit přidělit vždy takové návrhy projektů, které budou nejlépe odpovídat Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem. V případě, že Vám návrh projektu přiřazený k hodnocení nebude oborově blízký, můžete vypracování posudku odmítnout. Z tohoto důvodu věnujte prosím pozornost zejména zadání Vašich hlavních a vedlejších oborů, při zadávání údajů do registračního formuláře v systému ISTA.

Vzájemná komunikace mezi TA ČR a oponenty probíhá pouze elektronicky, a to včetně uzavření rámcové smlouvy a samotného hodnocení. Proto je nutné, abyste provedl/a před uzavřením rámcové smlouvy alespoň jeden ověřený vstup do informačního systému. K tomu potřebujete účet ve službě eduID (mají všichni akademičtí pracovníci a někteří další), nebo mojeID (veřejná služba dostupná každému, přístup lze zařídit mj. i v sídle TA ČR), popř. můžete tuto identifikaci provést osobně v sídle TA ČR nebo zasláním podkladu s elektronickým podpisem. V případě dotazů, Vám jsme k dispozici i na telefonní lince.

Za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci se posuzuje např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalita a odborná úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) Vám náleží finanční odměna. Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou uvedené v rámcové smlouvě, kterou s Vámi uzavřeme po Vašem zařazení do databáze oponentů TA ČR. Tyto informace je možné dohledat pod názvem Informační dokumenty TA ČR v profilu hodnotitele v systému ISTA, které se Vám zpřístupní po vyplnění a schválení registrace. Aktuální odměna za vypracování posudku ve veřejné soutěži činí 3 000 Kč.

Jak postupovat dál

 1. Nejprve si prosím vytvořte účet v našem informačním systému ISTA. Po přihlášení do systému pak můžete přikročit k samotné registraci hodnotitele  (menu Hodnotitelé › Registrace oponenta).

 2. Vyplnění registračního formuláře 
  Věnujte prosím zvláštní pozornost zadávání hlavních a vedlejších oborů dle klasifikací oborů CEP odpovídajících Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem. Především na základě těchto kritérií se Vám budou v informačním systému přiřazovat k hodnocení konkrétní návrhy projektů. Dále přiložte Váš odborný životopis. Dbejte prosím na to, aby údaje ve Vašem životopisu odpovídaly oborům, které si vybíráte k hodnocení. (U každého oboru, který si vyberete, by mělo být z Vašeho životopisu jasně patrné, že Vás k hodnocení tohoto oboru opravňuje příslušné vzdělání, praxe nebo hodnotitelské zkušenosti – v ideálním případě kombinace všeho. Tyto údaje bude následně Kancelář TA ČR kontrolovat. Pokud nebudou prokázány dostatečně, může Vám některé ze zvolených odborností Kancelář TA ČR odebrat.) 

 3. Seznámení s hodnoticím procesem
  Abychom Vás mohli přidat na seznam aktivních oponentů/ek pro hodnocení v konkrétní veřejné soutěži, je nutné absolvovat školení týkající se procesu hodnocení a hodnoticích kritérií v dané soutěži. Školení probíhají většinou formou e-learningového kurzu v systému ISTA, případně je tento kurz doplněn prezenčním seminářem. O termínu školení Vás budeme vždy dostatečném předstihu informovat.

Kritéria pro výběr externích hodnotitelů TA ČR

S cílem zkvalitnit hodnocení projektů ve veřejných soutěžích jsou vytvořena kritéria pro výběr vhodných hodnotitelů. Stejně jako příprava projektů i jejich hodnocení vyžaduje jisté schopnosti a zkušenosti z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 • Vzdělání

Ukončený alespoň 2. stupeň vysokoškolského vzdělání (vzdělání může být kompenzované délkou praxe a výsledky profesionální činnosti)

 • Odbornost

Vybrané obory dle Centrální evidence projektů (CEP) musí korespondovat nejméně se dvěma body z následujících:

 • vzděláním
 • praxí
 • publikacemi
 • jinou doloženou kvalifikací
 • Praxe
 • zkušenost s řešením projektů výzkumu, vývoje a inovací
 • alespoň 5 let práce v oboru (nebo 3 roky na doktorském studiu)
 • ne déle než 10 let od poslední práce v oboru


Kvůli snížení rizika vzniku korupčního prostředí je vhodné z procesu hodnocení projektů vyjmout uchazeče, kteří se profesně věnuji tvorbě projektů a managementu projektů pro klienty (profesionální projektoví manažeři).  

Srdečně Vás vítáme mezi oponenty programů TA ČR a těšíme se na spolupráci!