Návod k registraci experta do SISTA

ČÁST 1: Registrace a aktivace uživatelského účtu – pokud ještě nemáte žádný účet v IS TA ČR

Po otevření odkazu sista.tacr.cz uvidíte na hlavní stránce dvě možnosti – přihlášení a registrace. Při první návštěvě je vždy potřeba učinit registraci. K tomuto kroku slouží tlačítko „Registrovat se“ v pravé spodní části obrazovky.


Po kliknutí na tlačítko „Registrovat se” se otevřou dvě možnosti. Vyberte druhou možnost, tedy Registrovat se jako expert.


Nyní si vyberte způsob přihlášeníe-mailem a heslem nebo prostřednictvím účtu Google.

Pokud si přejete provést registraci prostřednictvím Google účtu, klikněte na tlačítko Použít účet Google. Objeví se vyskakovací okno, kde si zvolíte:

  • zda chcete využít účet Google, pod kterým jste v prohlížeči aktuálně přihlášeni
  • nebo zadáte jiný účet Google

Při volbě této možnosti zároveň potvrzujete, že souhlasíte s předáním vaší e-mailové adresy, předvolby jazyka a profilové fotografie aplikaci tacr.cz.

Do prázdných políček vyplníte svoji e-mailovou adresu a heslo. Klikněte na tlačítko Pokračovat. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a obsahovat kombinaci malých a velkých písmen a číslic.


Dále vyplňte své osobní údaje (jméno, příjmení a datum narození), potvrďte souhlas se zásadami zpracování osobních údajů a klikněte na tlačítko Pokračovat.


Nyní přecházíme k aktivaci účtu. Na zadaný přihlašovací email Vám přijde šestimístný aktivační kód. Zadejte ho do volného pole a stisknutím Aktivovat ověřte platnost Vaší emailové adresy.

Pokud Vám do pár minut kód nepřijde, nechte si jej zaslat znovu. V případě komplikací se obraťte na technickou podporu Helpdesk.


Po úspěšné aktivaci můžete stisknout Pokračovat a pokračovat na hlavní stránku SISTA.Všechna výše uvedená pole je nutné vyplnit.

ČÁST 2: Vyplnění základních údajů

Po aktivaci účtu Vám přijde úkol Základní údaje na email 📧, do upozornění 🔔 a můžete si jej rozkliknout i ze záložky Vašich úkolů 📋.


Základní údaje 1 z 11: Vzdělání
Vyplňte nejvyšší dosažené vzdělání. Tlačítkem Přidat další školu můžete doplnit i další relevantní vzdělání. Povinná pole jsou na druhém obrázku ohraničená červeně. Stiskněte Pokračovat.


Základní údaje 2 z 11: Aktuální zaměstnání
Vyplňte podrobnosti týkající se Vašeho aktuálního zaměstnání.  Nezapomeňte vyplnit také IČO. Tento údaj vstupuje do přiřazování hodnotitelských činností – hodnotitel nesmí hodnotit návrhy projektů podané zaměstnavatelem. Zadáním IČO nám tedy umožníte přiřazovat Vám k hodnocení pouze relevantní návrhy projektů, u kterých nebudete podjatí. V případě, že zaměstnavatel IČO nemá, zaškrtněte Zaměstnavatel nemá IČO. Máte-li další zaměstnání, klikněte na Přidat další zaměstnání a vyplňte je. Je důležité, abyste uvedli  všechny organizace, pro které aktuálně pracujete. Povinná pole jsou na druhém obrázku ohraničená červeně.

Další potenciální podjatosti nevyplývající z Vašeho zaměstnání budete doplňovat až v části 3. Nyní stiskněte Pokračovat.


Základní údaje 3 z 11: Výběr oborů FORD (Field of Research Development)
V tomto kroku pečlivě vyberte obory FORD, kterým se chcete v rámci hodnotitelské činnosti věnovat a korespondují s Vaší specializací. V číselníku můžete hledat dle klíčových slov, která vepíšete do volného řádku. Je nutné vyplnit minimálně jeden hlavní a jeden vedlejší obor, maximálně pak 2 hlavní a 3 vedlejší obory, přičemž hlavní a vedlejší obory se nesmí shodovat.

Na základě vybraných oborů FORD Vám budou předvyplněny další obory (obory CEP – Centrální evidence projektů a TA ČR, obory Ministerstva zemědělství a Ministerstva vnitra), dle kterých Vám budeme nabízet konkrétní projekty k hodnocení a další hodnotitelské činnosti. Stiskněte Pokračovat.

UPOZORNĚNÍ: Vrátíte-li se v rámci registrace zpět k oborům FORD a doplníte zde jiné obory, už Vám nebudou další obory automaticky předvyplněny. Stávající obory Vám však zůstanou beze změny. 

Obory FORD a všechny následující obory musí odpovídat Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem. 


Základní údaje 4 z 11: Výběr oborů CEP (Centrální evidence projektů)
Dle vybraných oborů FORD Vám byly předvyplněny obory CEP. Z těchto oborů si vyberte maximálně 3 hlavní a 5 vedlejších, mezi nimiž nemůže být opět shoda. Případně doplňte další obory, které Vám ve výčtu chybí. Po dokončení výběru klikněte na Pokračovat.


Základní údaje 5 z 11: Výběr oborů TA ČR
Dle vybraných oborů FORD Vám byly předvyplněny obory TA ČR. Z těchto oborů si vyberte maximálně 3 hlavní a 5 vedlejších, mezi nimiž nemůže být opět shoda. Případně doplňte další obory, které Vám ve výčtu chybí a klikněte na Pokračovat.


Základní údaje 6 z 11: Výběr Výzkumných směrů dle Koncepce VaVaI MZe 2023+, Základní údaje 7 z 11: Výběr Klíčových oblastí výzkumu MZe 2023+, Základní údaje 8 z 11: Výběr Tématických oblastí bezpečnostního výzkumu

V následujících krocích registračního procesu se Vám zobrazí nabídka s obory Ministerstva zemědělství a Ministerstva vnitra. Vyplňte tyto obory, pokud máte zájem podílet se na hodnocení projektů spadajících do programů těchto resortů. Obory nejsou povinné. Vyberte obory nebo ponechte pole prázdná a stiskněte Pokračovat.


Základní údaje 9 z 11: Životopis
Vložte Váš aktuální odborný životopis, abychom mohli posoudit Vaši způsobilost k hodnocení výzkumných projektů nebo dalších hodnotitelských činností. Vložit můžete životopis ve formátu PDF, odkaz na něj nebo link na online profil na Europass. Životopis je povinná součást registrace. Po vložení životopisu stiskněte Pokračovat.


Základní údaje 10 z 11: Další zdroje informací o vaší práci
Zde máte možnost vložit odkazy na profily na LinkedIn a na ResearchGate. Přes tlačítko Přidat další odkaz můžete doplnit i další relevantní odkazy. Tyto odkazy nejsou povinné. Stiskněte Pokračovat.


Základní údaje 11 z 11: Předat k posouzení
V tomto kroku se ujistěte, že jste doplnil/a všechny údaje. Pokud byste chtěl/a, můžete se do některého kroku v registraci (základní údaje) vrátit a zadané údaje upravit. Přes tlačítko Předat k posouzení odešlete základní údaje k posouzení administrátorovi oddělení rozvoje lidského potenciálu. Ten Vaši registraci (základní údaje) buď schválí, zamítne nebo ji vrátí k doplnění.

ČÁST 3: Vyplnění doplňujících údajů

Pokud Vaše základní údaje budou v pořádku a splníte kritéria pro zařazení mezi experty, administrátor Vaši registraci schválí. Následně Vám přijde úkol Doplňující údaje.


Doplňující údaje 1 z 6: Údaje pro potřeby smlouvy
Vyplňte osobní údaje, které vstupují do smlouvy a pomáhají nám s Vaším zařazením mezi domácí/zahraniční experty.Proto jsou rodné číslo a státní příslušnost povinné.


Doplňující údaje 2 z 6: Bankovní údaje pro potřeby smlouvy

Vyplňte bankovní spojení, které budeme využívat pro vyplácení odměn. IBAN a BIC/SWIFT uvádějte pouze pokud máte bankovní účet vedený mimo ČR, aby Vám mohly být odměny z ČR do zahraničí zaslány.

Pokud jste podnikající fyzická osoba, tak doplňte také IČO, na které budete odměny fakturovat. 

Bankovní údaje jsou povinné.


Doplňující údaje 3 z 6: Adresa sídla / bydliště
Doplňte adresu trvalého bydliště / místa podnikání. Pokud máte kontaktní adresu jinou než trvalou,  označte zaškrtávací políčko a doplňte ji níže. Adresa také vstupuje do smlouvy, proto je povinná.


Doplňující údaje 4 z 6: Zkušenosti s projekty
Zaškrtněte jaké máte zkušenosti s projekty. Díky uvedení těchto informací Vám budeme moci nabídnout širší škálu hodnotitelských činností. Zkušenosti s projekty nejsou povinné.


Doplňující údaje 5 z 6: Podjatosti
V této části doplňujících údajů uveďte IČO právnické osoby, podnikající fyzické osoby či organizační složky státu, vůči kterým jste podjatý/á. Tyto údaje budou do budoucna vstupovat do přiřazování projektů a hodnotitelských činností. Nyní jsou pouze informační a tedy nepovinné.


Doplňující údaje 6 z 6: Předat k posouzení
V tomto kroku se ujistěte, že jste doplnil/a všechny údaje. Pokud chcete, můžete se do některého kroku v části registrace Doplňující údaje vrátit a upravit je. Přes tlačítko Odeslat údaje odešlete doplňující údaje k posouzení administrátorovi oddělení rozvoje lidského potenciálu. Ten Vaši registraci (doplňující údaje) buď schválí, zamítne nebo ji vrátí k doplnění.


Po schválení doplňujících údajů Vás budeme e-mailem instruovat s podrobnostmi ohledně ověření totožnosti přes Identitu občana, zpřístupnění a následné akceptace rámcové smlouvy.

Svůj profil experta naleznete v levém menu pod záložkou Expert a Údaje experta

V Nastavení si můžete upravit Osobní údaje. V sekci Správa profilů máte možnost upravit kontaktní údaje a v Správa notifikací můžete upravit zasílání informací ze systému SISTA.

V případě potíží se obracejte na e-mailovou adresu hodnotitele@tacr.cz