Partneři TA ČR

Představujeme partnerské organizace, s nimiž Technologická agentura ČR spolupracuje v České republice. Podmínkou partnerství s TA ČR je uzavření memoranda o spolupráci, případně jiné dohody na podobném principu. Zahraniční organizace, s nimiž TA ČR spolupracuje, najdete v rubrice Mezinárodní spolupráce.

 
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
Memorandum o spolupráci mezi MPO ČR a TA ČR při přípravě a realizaci podpory výzkumu, vývoje a inovací bylo podepsáno 16. dubna 2013
 
  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a TA ČR bylo uzavřeno 26. srpna 2013
 
  Úřad průmyslového vlastnictví
Memorandum o spolupráci mezi ÚPV a TA ČR bylo podepsáno 2. dubna 2013
 
  Svaz průmyslu a dopravy ČR
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a SP ČR bylo podepsáno 24. února 2014
 
  Hospodářská komora ČR
Dohoda mezi TA ČR a HK ČR o zásadách vzájemné spolupráce v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací byla uzavřena 28. srpna 2013
 
  CzechInvest
Dohoda o zásadách vzájemné spolupráce v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací mezi TA ČR a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest byla uzavřena 24. května 2013
 
  Komora pro hospodářské styky se SNS
Memorandum o porozumění mezi TA ČR a Komorou SNS bylo podepsáno 5. prosince 2013
 
  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a AMSP ČR bylo uzavřeno 3. prosince 2013
 
  Akademie věd ČR
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Radou bylo podepsáno 14. ledna 2014
 
  Asociace výzkumných organizací
Dohoda o zásadách vzájemné spolupráce v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací mezi TA ČR a AVO byla uzavřena 20. srpna 2013
 
  Asociace Akreditovaných a Autorizovaných Organizací
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a AAAO bylo podepsáno 14. ledna 2014
 
  Českomoravská elektrotechnická asociace
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a ElA bylo podepsáno 22. května 2014
 
  Exportní garanční a pojišťovací společnost
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a EGAP bylo podepsáno 5. června 2014
 
  Svaz chemického průmyslu České republiky
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a SCHP ČR bylo podepsáno 17. června 2014
 
  Asociace leteckých výrobců
Memorandum o spolupráci mezi ALV a TA ČR bylo podepsáno dne 14. listopadu 2014
 
  Česká exportní banka
Memorandum o spolupráci mezi ČEB a TA ČR bylo podepsáno dne 27. listopadu 2014
 
  Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Memorandum o spolupráci mezi AIFP a TA ČR bylo podepsáno dne 3. srpna 2015
 
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci OPZ mezi TA ČR a MPSV bylo uzavřeno 25. října 2013
 
  Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek
Memorandum o spolupráci mezi ČMAPM a TA ČR bylo uzavřeno 27. května 2014
 
  Sdružení pro zahraniční investice
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR, AFI a AmCham bylo podepsáno 2. června 2014
 
  Americká obchodní komora v ČR
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR, AFI a AmCham bylo podepsáno 2. června 2015
 
  Inženýrská akademie
Memorandum o spolupráci mezi IA ČR a TA ČR bylo podepsáno 13. června 2014
 
  Český rozhlas
Memorandum o spolupráci mezi Českým rozhlasem a TA ČR bylo podepsáno 1. července 2014
 
  Ministerstvo vnitra ČR
Dohoda o spolupráci v oblasti podpory aplikovaného VaVaI mezi MV ČR a TA ČR byla podepsána 10. září 2014
 
  Český báňský úřad
Dohoda o spolupráci v oblasti podpory aplikovaného VaVaI mezi ČBÚ a TA ČR byla podepsána 7. října 2014
 
  Institut umění – Divadelní ústav
Memorandum o spolupráci mezi IDU a TA ČR bylo podepsáno 28. listopadu 2014
 
  START IT UP! nadační fond
Memorandum o spolupráci mezi START IT UP! nadačním fondem a TA ČR bylo uzavřeno 17. prosince 2014
 
  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Memorandum o spolupráci mezi MŠMT a TA ČR bylo podepsáno 20. ledna 2015
 
  Česká inovace
Memorandum o spolupráci mezi ČIN a TA ČR bylo podepsáno 22. dubna 2015
 
  Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno 17. června 2015
 
  Klastr NANOPROGRES
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno 17. června 2015
 
  Český nanotechnologický klastr
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno 17. června 2015
 
  Obchodní komora při Česko-korejské společnosti
Memorandum o spolupráci mezi ČKS a TA ČR bylo podepsáno 21. března 2016
 
  Transfera.cz
Memorandum o spolupráci mezi Transfera.cz a TA ČR bylo podepsáno 25. února 2016
 
  Asociace inovačního podnikání ČR
Memorandum o spolupráci mezi Asociací inovačního podnikání ČR a TA ČR bylo podepsáno 6. prosince 2016
 
  Technologické centrum AV ČR
Memorandum o spolupráci mezi Asociací inovačního podnikání ČR a TA ČR bylo podepsáno 26. června 2017
 
  Portál Vědavýzkum.cz
Dohoda o spolupráci v oblasti podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spočívající zejména v zveřejňování příspěvků TA ČR na portálu vedavyzkum.cz.
 
  Portál BusinessInfo.cz
Dohoda o spolupráci v oblasti podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spočívající zejména v zveřejňování příspěvků TA ČR na portálu businessinfo.cz.
 
  Program RE:START
Spolupráce v oblasti podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v rámci stávajících programů TA ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, která podpoří, usnadní a zrychlí restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených krajích.
 
  Znalecká kancelář Dr. Ludvíka
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Znaleckou kanceláří Dr. Ludvíka ze dne 14. května 2019
 
  FILMFEST, s.r.o.
Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a FILMFEST, s.r.o. ze dne 24. května 2019