Vizuální identita

Pravidla pro publicitu

Povinná pravidla publicity

Grafický manuál – příjemciPravidla užití loga TA ČR

  1. Logo programu smí používat pouze příjemce popř. další účastník podpory z programu a členové orgánů TAČR a členové odborných poradních orgánů programů (dále jen „uživatel”).
  2. Loga smí být používána k propagačním a identifikačním účelům, které jsou výhradně spojeny s realizací konkrétního projektu, který je financován z programu anebo k účelům vyplývajícím z činností členů výše uvedených orgánů.
  3. Propagačními účely se pro tento případ rozumí použití zejména na internetové stránky, tištěné materiály (brožury, letáky, plakáty atd.), powerpointové prezentace, bannery.
  4. Identifikačními účely se pro tento případ rozumí zejména označení majetku.
  5. Délka použití loga je omezena na délku trvání projektu a 10let po jeho ukončení anebo dobou členství ve výše uvedených orgánech, popř. jinou spoluprací s TAČR.
  6. Logo TA ČR a programu lze použít na jiné účely než na výše uvedené pouze po předchozím schválení ze strany TAČR (pr@tacr.cz).
  7. Logo nebude jeho nevhodným užitím zneváženo nebo zneužito a nedojde k poškození dobrého jména TAČR.
  8. Uživatel není oprávněn poskytnout oprávnění užívat logo jiným osobám.
  9. Použití veškerých grafických materiálů je možné pouze v souladu s pravidly uvedenými v Grafický manuál – příjemci a v Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR.

Loga TA ČR ke stažení