Cookies

CO JSOU A JAK FUNGUJÍ COOKIES

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství dat, která internetový prohlížeč obdrží od webového serveru a uloží je na vašem počítači ve tvaru název – hodnota. Tato data jsou při další návštěvě stejných webových stránek odeslána zpět webovému serveru. Stránky si tedy na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu. Cookies se běžně využívají například k uložení obsahu nákupního košíku v e-shopech a k uložení dalších uživatelských předvoleb spojených s průchodem webovou stránkou. Rozlišujeme dva základní typy souborů cookies, first-party (vlastní) a third-party (cizí):

  • First-party cookies – vznikají při úvodním načtení webové stránky a první interakci se serverem provozovatele webové stránky. Mimo jiné se ukládají data o zvoleném barevném schématu, rozlišení webu, jazykovém nastavení a řada dalších parametrů. Hodnoty jsou vytvořeny samotným navštíveným webem. Tato data využívá pouze web, který data v cookies uložil.
  • Third-party cookies – nastavuje doména odlišná od domény webu, na kterém se uživatel webu nachází. Vznikají typicky při procházení webových stránek a zobrazování různých reklamních bannerů. Po stažení a načtení banneru proběhne interakce se serverem třetí strany a tato strana si uživatele označí pomocí cookies, které lze následně libovolně sledovat, pokud uživatel vstoupí na další web se stejným bannerem.

JAK UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Využívání cookies lze upravit dle vašich preferencí. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již uloženy na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí webových stránek. Další informace související s nastavením a zpracováním cookies poskytuje web AboutCookies.org v anglickém jazyce.

VYPNUTÍ ANALYTICKÝCH COOKIES

Na webových stránkách používáme za účelem běžné analýzy návštěvnosti měřící nástroj Google Analytics, který pracuje pouze se soubory first-party cookies, které neukládají žádná osobní data. Každý návštěvník je identifikován s využitím relace počítač – uživatel – prohlížeč. Google Analytics využívá metodu značkování stránek, při které je na každou stránku vložen měřící kód v JavaScriptu, který poskytuje data z prohlížeče návštěvníka. Javascriptový kód se při každém načtení stránky připojí k serveru Google Analytics, který data shromažďuje, a předá mu je prostřednictvím cookies. Zpracování těchto cookies můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento Google Analytics Opt-out plugin, jenž je dostupný pro Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Opera. Další informace související s využíváním souborů cookies společností Google naleznete v článcích Jak Google využívá soubory cookieTypy souborů cookie které Google používá.

Většinu reklamních  cookies a trackerů lze automaticky blokovat pomocí rozšíření Ghostery do internetového prohlížeče. Mějte na paměti, že při omezení, nebo zakázání některých cookies, nemusí již naše webové stránky a informační systémy správně fungovat.

POUŽÍVANÉ TYPY COOKIES NA WEBOVÝCH PREZENTACÍCH TA ČR

NázevPoskytovatelÚčelPlatnost
 _ga  tacr.cz (Google Universal Analytics)  Cookie nastavené službou Google Universal Analytics. Jedná se o hlavní soubor cookie používaný službou Google Universal Analytics, která uspořádává údaje v účtu Analytics z domény tacr.cz a subdomén, které jsou předmětem měření GUA (např.: isrb.tacr.cz, inkaviz.tacr.cz, ceskynapad.cz, dafos.tacr.cz, starfos.tacr.cz, visual.tacr.cz).  2 roky
 _gat  tacr.cz (Google Universal Analytics)Cookie nastavené službou Google Universal Analytics. Automaticky monitoruje a reguluje provoz a předchází problémům, které by mohly nastat při pohybu návštěvníků na stránce. Plní obdobnou funkci jako cookie _utmt. 1 minuta
 _gidtacr.cz (Google Universal Analytics)  Cookie nastavené službou Google Universal Analytics. Ukládá a aktualizuje unikátní identifikátor každé stránky, kterou uživatel navštívil. Slouží pro generování statistických dat s informacemi o využívání webové stránky ze strany uživatele.  24 hodin
 __utm.gifgoogle-analytics.com  Obsahuje měřící skript Google Analytics. Zajišťuje volání a aktivaci měřícího skriptu, který vypadá jako HTTP požadavek na zobrazení obrázku o velikosti 1 pixelu s dalšími parametry. Tento HTTP požadavek obsahuje podrobnosti o webovém prohlížeči a počítači, který předkládá žádost a otevře webovou stránku. Dále předává informace, jako je adresa otevíraného webu, typ prohlížeče, stránku s odkazem, z níž uživatel přišel, a jazykové rozhraní.  Relace
 __utmatacr.cz (Google Analytics)   Uchovává identifikátory návštěvníka. Cookie __utma je hodnota (zcela unikátní ID), která je nastavena hned při první návštěvě sledované webové stránky. Pokud nastane situace, kdy se například hodnota cookies smaže, vytvoří se návštěvníkovi při nové návštěvě zcela nové cookie __utma s jiným ID. Využívá se to při rozlišování unikátních a opakovaných návštěvníků webových stránek.  2 roky
 __utmbtacr.cz (Google Analytics)  Uchovává identifikátory relace. Vytváří a uchovává relaci mezi návštěvníkem a samotným webem. Při načtení každé nové stránky webu se hodnota cookie __utmb aktualizuje. Pokud hodnota neexistuje, je vytvořena zcela nově. Délka platnosti těchto dat je obvykle 30 minut od poslední aktualizace, tedy od posledního načtení některé stránky s měřícím kódem.  Služba Google Analytics používá tento soubor spolu se souborem _utmc  k výpočtu časově založených metrik jako jsou například: Doba na stránce či Doba na webu.  30 minut
 __utmctacr.cz (Google Analytics)  Uchovává identifikátory relace.  Soubor cookie __utmc spolupracuje s __utmb a nemá nastavenou dobu expirace. Při zavření okna prohlížeče dojde ke smazání dat. Využívá v případech, kdy návštěvník zavře okno webového prohlížeče a v krátké době jej opět otevře se stejnou stránkou. Služba Google Analytics používá  tento soubor k výpočtu časově založených metrik jako jsou Doba na stránce či Doba na webu. Relace
__utmttacr.cz (Google Analytics) Reguluje počet požadavků na služby. Automaticky monitoruje a reguluje provoz a předchází problémům, které by mohly nastat při pohybu návštěvníků na stránce.10 minut
__utmz tacr.cz (Google Analytics)  Uchovává zdroj návštěvníka – čili odkud se návštěvník dostal na sledovanou stránku. Poskytuje informace, jestli návštěvník zadal URL adresu přímo do adresního řádku prohlížeče, jestli zvolil k vyhledání stránky fulltextový vyhledávač, klikl na odkaz na některé z odkazujících stránek nebo zda použil odkaz v e-mailu či na sociální síti. Informace slouží k získání přehledu o zdrojích provozu, o návštěvnosti z vyhledávačů a o navigaci uvnitř webu. 6 měsíců 
GPSyoutube.com Cookie nastavené službou YouTube (jedinečné ID na mobilních zařízeních)  pro potřebu přehrání videa a poskytnutí lepších výsledků doporučených videí na základě dat z  Globálního polohového systému.1 den
IDEdoubleclick.net Cookie nastavené službou Google DoubleClick a slouží k personalizaci videoreklam zobrazovaných uživatelům služby YouTube, případně reklamních bannerů na webových stránkách. 1 rok
PREFyoutube.com Registruje jedinečné identifikační číslo, které Google používá pro vedení statistiky o tom, jak návštěvník využívá YouTube videa z různých webových stránek.8 měsíců
r/collectdoubleclick.net Tyto reklamní soubory cookies jsou uloženy ve službě Google DoubleClick a slouží k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv webových stránek.Relace
test_cookiedoubleclick.net Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies.1 den
UUID#tacr.cz Ukládá data o jazykové verzi prohlížeče. Na základě této informace dochází k vložení správné jazykové verze videí YouTube. Relace
VISITOR_
INFO1_LIVE
youtube.com Ukládá data s odhadem rychlosti připojení za účelem určení kvality videí na stránkách s integrovanými videi YouTube.179 dní
YSCyoutube.com Registruje jedinečné ID, které uchovává statistiky o tom, jaké videozáznamy od YouTube uživatel viděl.Relace
yt-remote-
cast-installed
youtube.com Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí YouTube, která jsou vložena do webových stránek.Relace
yt-remote-connected-
devices
youtube.com Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí YouTube, která jsou vložena do webových stránek.Trvalá
yt-remote-device-idyoutube.com Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí YouTube, která jsou vložena do webových stránek.Trvalá
yt-remote-fast-check-periodyoutube.com Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí YouTube, která jsou vložena do webových stránek.Relace
yt-remote-session-appyoutube.com Ukládá uživatelská nastavení přehrávače videí YouTube, která jsou vložena do webových stránek.Relace
https://
www.tacr.cz/
tacr.cz Ukládá údaje potřebné správné zobrazení webových stránek v závislosti na použitém zařízení. Jedná se o cookie nastavené použitým CMS.29 dnů
BIGipServer
~AP-HW01
~pool_vs_
ista.tacr.cz_
https
ista.tacr.cz Cookie nastavené HTTPS službou, na základě které je  udržováno https spojení na příslušný aplikační server. Při vytváření spojení je klient nasměrován na jeden z aplikačních serverů – po dobu platnosti security kontextu na aplikačním serveru, nesmí být uživatel Load Balancerem přesměrován na jiný aplikační server.Relace
JSESSIONIDista.tacr.cz Nezbytně nutné cookie webových stránek běžících na Java Server Pages. Hodnotu nastavuje ISTA pro potřebu identifikace uživatele a udržení kontextu mezi jednotlivými požadavky uživatele přicházejícími na server – například stav přihlášení uživatele. Cookie ztrácí platnost v okamžiku ukončení relace ze strany uživatele (odhlášení, zavření okna prohlížeče apod.)Relace
PLAY_
SESSION
isrb.tacr.cz Nezbytně nutné cookie webových stránek běžících na Java Server Pages. Hodnotu nastavuje ISŘB pro potřebu identifikace uživatele a udržení kontextu mezi jednotlivými požadavky uživatele přicházejícími na server – například stav přihlášení uživatele. Cookie ztrácí platnost v okamžiku ukončení relace ze strany uživatele (odhlášení, zavření okna prohlížeče apod.)Relace
JSESSIONIDpruvodce.beta.
tacr.cz
 Nezbytně nutné cookie webových stránek běžících na Java Server Pages. Hodnotu nastavuje ISŘB pro potřebu identifikace uživatele a udržení kontextu mezi jednotlivými požadavky uživatele přicházejícími na server – například stav přihlášení uživatele. Cookie ztrácí platnost v okamžiku ukončení relace ze strany uživatele (odhlášení, zavření okna prohlížeče apod.)Relace
 csrftoken dafos.tacr.cz
starfos.tacr.cz
 Ochrana proti CSRF (Cross-site Request Forgery). Další informace viz článek. Relace
sessionid dafos.tacr.cz
starfos.tacr.cz
 Slouží pro anonymní identifikaci uživatelské relace. 14 dnů
qos_token.openstreetmap.
org
 Cookie nastavené službou OpenStreetMap. Qos – quality of service. Slouží pro omezení dotazování na mapy OpenStreetMap.Relace
_initial
_referrer
e.infogram.com
(visual.tacr.cz)
 Cookie nastavené službou Infogram. Webová prezentace #TAČRvDatech používá k grafické prezentaci informací o podpoře výzkumu, vývoje a inovací službu Infogram. Cookie ukládá při prvním otevření webové prezentace adresu domény, nad kterou je grafická vizualizace dat používána. Cookie je nezbytně nutná pro správné fungování webové prezentace.Relace
__cfduid.jifo.co
(visual.tacr.cz)
 Cookie nastavené službou Cloudflare prostřednictvím služby Infogram. Služba Cloudflare služba poskytující ochranu před různými druhy útoků pro běžné webové stránky, přičemž nabízí i možnosti CDN a další možnosti optimalizace. CloudFlare cachuje statické zdroje jako jsou obrázky, styly nebo js soubory a poté zasílá přímo uživateli, aniž by request uživatele na daný zdroj směřoval na samotný server. Cookie je nezbytně nutná pro správnou funkci webové prezentace #TAČRvDatech.365 dní

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek k tématu cookies nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese tomas.synek@tacr.cz .