Vnitřní předpisy

Na této stránce naleznete vnitřní předpisy TA ČR. Jde o interní akty, kterými TA ČR upravuje výkon jednotlivých procesů, a ve kterých jsou stanovena práva a povinnosti zaměstnanců TA ČR i dalších osob, včetně uchazečů či příjemců.

Změna ve vlastnictví procesů

Od 1. 3. 2021 jsme s organizační změnou na TA ČR změnili i koncepci vlastnictví našich vnitřních předpisů. Než se nám podaří upravit všechny vnitřní předpisy v souladu s novou koncepcí, najdete v následující převodní tabulce potřebné informace k plánovaným změnám. 
Uvedené informace budou průběžně aktualizovány.