Inovace v zadávání veřejných zakázek

Technologická agentura České republiky (TA ČR) se dlouhodobě věnuje oblasti veřejných zakázek inovativního charakteru (např. v Programu BETA nebo v rámci veřejné zakázky na vývoj informačního systému SISTA). Rádi bychom sdíleli naše zkušenosti v této oblasti a tím pomohli ostatním zadavatelům.

Veřejné zakázky na inovace jsou zakázky, kdy zadavatel nakupuje zboží, služby nebo stavební práce způsobem vhodným pro nákup inovativního řešení. Veřejné zakázky tohoto typu jsou také příležitostí státu ovlivnit ekonomický vývoj země definováním poptávky a příležitostí formovat trh. Pokud zadavatel podpoří vývoj inovativního řešení, může toto řešení zaujmout svoje místo na trhu a prospět dalším kupujícím nebo motivovat konkurenci ke zlepšení. 

Dne 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela ZZVZ, která doplnila § 6, a zakomponovala do něj tři nové pilíře, se kterými se zadavatel při přípravě zadávacího řízení musí vypořádat. Mezi tyto pilíře patří také inovativní pilíř. O tom, jak by se měl zadavatel vypořádat s § 6 odst. 4 a jakým způsobem zadávat veřejné zakázky na inovativní řešení, se proto věnuje Metodika pro zadavatele.

DOKUMENTY

Metodika v českém jazyce


Methodology in English


Další dokumenty


Nenechte si ujít novinky a zajímavosti z oblasti Inovace v zadávání veřejných zakázek

  • Vyplňte krátký dotazník a poskytněte nám tak cennou zpětnou vazbu >> vyplnit

Pokud vás zajímají novinky z oblasti inovace v zadávání veřejných zakázek, doporučujeme registraci k odběru Newsletteru SOVZ. Zde se dozvíte informace o plánovaných akcích na téma odpovědného veřejného zadávání včetně akcí zaměřených na zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení.