Genderová rovnost ve výzkumu a inovacích

Prostřednictvím aktivit zaměřených na genderovou rovnost se v Technologické agentuře České republiky snažíme odstranit bariéry, které omezují prosazení lidského talentu a schopností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Naším cílem je současně podporovat výzkumné projekty, které si – vedle ekonomických nebo environmentálních dopadů – kladou otázky i své společenské relevance. Snažíme se o to, aby se výzkum a inovace financované
z veřejných zdrojů zabývaly i otázkami diverzity, inkluze nebo sociální spravedlnosti dopadů výzkumu, a aby tak měly pozitivní dopad na celou společnost – muže, ženy či další skupiny. Svými aktivitami v uvedených oblastech se připojujeme k předním evropským agenturám a podílíme
se na slaďování podmínek poskytování podpory v Evropském výzkumném prostoru.

Hlásíme se k genderové rovnosti ve výzkumu

JAKÝMI ZPŮSOBY PODPORUJEME GENDEROVOU ROVNOST?

Strategické dokumenty

SPOJTE SE S NÁMI

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese jana.dvorackova@tacr.cz.

Významná část našich aktivit na podporu genderové rovnosti byla financována v rámci projektu GEECCO (Horizon 2020). Více o projektu se dozvíte zde: www.geecco-project.eu/home/


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 741128.