Genderová statistika a monitoring

Sběr a analýza dat o účasti žen a mužů ve veřejných soutěžích, o podpořených projektech i o jejich zapojení do hodnotícího procesu je zásadní součástí aktivit genderové rovnosti. Nejen že se díky analýze genderově rozlišených dat můžeme více dozvědět o nerovnostech v rámci poskytování veřejné podpory, případně sledovat účinnost podniknutých kroků a dosahování stanovených cílů, ale sama transparentnost a pravidelné zveřejňování těchto dat může mít pozitivní dopad na celý výzkumný ekosystém.

Zdroj: infogram.com

TA ČR se již několik let věnuje vývoji systému sběru, analýzy a zveřejňování genderových dat vztahujících se k míře úspěšnosti žen a mužů ve veřejných soutěžích, zapojení žen a mužů do realizace výzkumných projektů i jejich podílů v hodnotících orgánech jednotlivých programů podpory.

Zdroj: infogram.com