GDPR v TA ČR

Na základě článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení GDPR”) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si vás dovolujeme informovat o zpracování vašich osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s využíváním služeb poskytovaných Technologickou agenturou České republiky nebo v rámci spolupráce s ní.

Správce osobních údajů

Technologická agentura České republiky,
IČ: 72050365,
Evropská 1692, 160 00 Praha 6,
ID datové schránky: afth9xp

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec:

  • FairData Professionals a.s.
  • Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1


Kontaktní osoby:

  • Jaroslav Šuchman
  • Jana Duchková
  • dpo@tacr.cz

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účely, které jsou uvedeny v Přehledu zpracování osobních údajů TA ČR. Technologická agentura České republiky tato data nepředává do třetích zemí (mimo EU). 

Právní titul pro zpracování osobních údajů vychází z článků 6 a 9 nařízení GDPR a ze zákonné licence, tj. povinnost určena zákonem, která souvisí se zpracováváním osobních údajů, kde velkou část tvoří osobní údaje, u nichž disponuje TA ČR oprávněním zpracovávat osobní údaje na základě zákonné licence ze zákona č. 130/2002 Sb. – zákon nám ukládá různé povinnosti, k jejichž splnění je nutné zpracování osobních údajů, které se týkají projektů a s nimi souvisejících úkonů (k uchování více § 26 – uchovávání dokladů o veřejné soutěži VaVaI).

Osobní údaje získáváme od Vás (subjektu údajů) s výjimkou zpracování osobních údajů statutárního orgánu určité organizace. Tyto osobní údaje získává TA ČR pomocí služby Bisnode MagnusWeb. Osobní údaje, které TA ČR zpracovává za účelem analýz jsou anonymizované a získáváme je z informačních systémů IS BETA2 a ISTA.

Zpracování osobních údajů vycházejícího z udělení souhlasu subjektem

V případě zpracování osobních údajů, ke kterému od Vás vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů, pečlivě zvažujeme účel, ke kterému poskytnuté údaje využíváme. Vaše údaje zpracováváme a uchováváme jen po dobu, která je nezbytně nutná. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte právo na:

Dokumenty ke stažení