Analýzy

Česko a patenty: Jak se daří exportovat české nápady do zahraničí?

V posledních letech se Česko stává díky kvalitní infrastruktuře a kvalifikovaným lidem atraktivní zemí pro nadnárodní a zahraniční firmy, které zde budují své výzkumné kapacity. Vedle pozitivních efektů rostoucích výdajů na VaV a vyšší zaměstnanosti v progresivních odvětvích s vysokou přidanou hodnotou dochází s ohledem na zvolenou strategii mateřského podniku též k ochraně nápadů českých výzkumníků a výzkumnic v zemích mateřských společností. 

Aby TA ČR zjistila stav výše uvedených efektů, nechala zpracovat již tři na sebe navazující analýzy zaměřené na patentování výsledků VaV. Hlavním cílem analýz bylo zmapovat, zda to, že Česká republika v porovnání se zahraničím zaostává v patentové aktivitě, je důsledkem obecně nízké vynálezecké činnosti, nebo je nižší úroveň patentové aktivity způsobena mimo jiné „offshoringem“, tedy registrací duševního vlastnictví v zahraničí (takový patent pak není statisticky započítán jako “český”).   

Dalším cílem zpracovaných studií bylo odhalit vnitřní strukturu „národního“ duševního vlastnictví v podobě patentů českých původců, tedy jak významně Česko přispívá ke světovému patentovému portfoliu a jak se chovají české subjekty z hlediska získávání duševního vlastnictví ze zahraničí. 

Třetím cílem bylo zjištění “kvality” patentů, respektive zjištění, jaká je hodnota patentů českých původců, které jsou vlastněny zahraničními firmami sídlícími mimo Česko.

Výsledné analýzy jsou k dispozici na odkazech níže