Proces hodnocení

Vzhledem k významnému podílu účelové podpory na financování výzkumu má úspěch v grantových soutěžích podstatný dopad na individuální kariérní dráhy. Je mnohdy nezbytnou podmínkou participace na výzkumných a publikačních aktivitách. Kromě toho také bývá považován za jeden
z důležitých indikátorů vědecké excelence. Je proto klíčové nastavit hodnotící proces způsobem, který zajistí spravedlivé hodnocení nepoznamenané předsudky, jež povede k identifikaci nejlepších projektů. Naší snahou je jak eliminace možných implicitních předsudků spojených s genderem,
tak i podpora vyváženého zastoupení žen a mužů mezi hodnotiteli projektů.

Vycházíme vstříc těm členkám a členům týmu, kteří měli profesní přestávku, například z důvodu rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci nebo péče o osobu blízkou. V návrhu projektu totiž není obecně třeba uvádět kompletní profesní životopis. Požadujeme, aby členky a členové týmu zvolili nejvýše 5 nejrelevantnějších projektů a publikací, přičemž neurčujeme jejich maximální stáří. Tímto se snažíme zmírnit dopad kariérních pauz na další dráhy výzkumnic a výzkumníků.