Mezinárodní spolupráce

V oblasti aktivit genderové rovnosti u poskytovatelů podpory výzkumu začala TA ČR spolupracovat na mezinárodní úrovni v roce 2015,
a to připojením se ke konsorciu projektu GENDER-NET ERA-NET v roli pozorovatele. V nástupnickém projektu GENDER-NET Plus se TA ČR stala plnohodnotným partnerem. Podporu z prostředků Horizontu 2020 získal i projekt GEECCO, ve kterém TA ČR vede pracovní balíček věnovaný roli poskytovatelů v podpoře genderové rovnosti ve výzkumu technických oborů (STEM).