GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund

Identifikace projektu:  GENDER-NET Plus
Registrační číslo: 741874
Identifikace programu: Horizon2020
Typ akce: ERA-NET Cofund
Výzva: H2020-SwafS-2016-1
Délka trvání projektu: 72 měsíců (15.9.2017 – 14.9.2023)
Celkové náklady: € 11 869 121,93
Vyžádaný EU příspěvek: € 3 768 310,24

Cíl projektu:

Cílem projektu GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund je posílit nadnárodní spolupráci mezi vlastníky a manažery výzkumných programů, podpořit podporu rovnosti pohlaví prostřednictvím institucionálních změn a zahájit integraci genderových principů do programů VaV.
Cílem projektu je uskutečnění jedné společné výzvy s top up EK na podporu genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací a další aktivity (monitoring genderových aktivit).

Projektové aktivity jsou rozděleny do 7 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Koordinace a projektový management
WP2: Příprava a vyhlášení cofundové výzvy
WP3: Evaluace a výběr projektů cofundové výzvy
WP4: Monitoring podpořených projektů z cofundové výzvy
WP5: Komunikace, diseminace a využívání podpořených projektů
WP6: Další sdílené aktivity
WP7: Komunikace a diseminace výsledků projektu

Složení konsorcia:

 1. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francie – koordinátor
 2. Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Španělsko
 3. Research Council of Norway (RCN), Norsko
 4. Swedish Research Council (SRC), Švédsko
 5. Higher Education Authority-Irish Research Council (HEA-IRC), Irsko
 6. Austrian Science Fund (FWF), Rakousko
 7. Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgie
 8. Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR), Česká republika
 9. Research Promotion Foundation (RPF), Kypr
 10. Ministry of Science, Space and Technology (MOST), Israel
 11. Estonian Research Council (ETAG), Estonsko
 12. Ministry of Health (MOH-IT), Itálie
 13. Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC), Kanada
 14. Canadian Institutes for Health Research (CIHR), Kanada
 15. Agence Nationale de la Recherche (ANR), Francie
 16. Fundacio Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona (FBLC), Španělsko

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 741874.