Gender v obsahu výzkumu a inovací

Proč je potřeba se genderovou dimenzí v obsahu výzkumu a inovací zabývat?

Výzkum a inovace mají významný dopad na společnost a kvalitu života. Ne vždy však přinášejí výsledky výzkumu a inovací ženám a mužům stejný prospěch (a opomíjeny bývají někdy i další společenské skupiny).

Je známa řada případů, kdy implicitní zaměření na mužského uživatele a opomenutí dílčích fyzických rozdílů mezi muži a ženami a odlišných zkušeností či potřeb žen vedlo k omezené platnosti výsledků výzkumu, nižší relevanci nebo bezpečnosti produktů výzkumu pro ženy. Důsledkem takového postupu může být nerelevantní, neúčinný nebo nefunkční produkt výzkumu a potažmo neefektivní využití veřejných prostředků, zmaření investice, nevyužití tržní příležitosti či nechtěné poškození zdraví.


  • Genderová dimenze v různých oblastech výzkumu a vývoje – videa projektu GEECCO

Humans & Computers

Robots in our Society

Energy for all

Mobility for all

Inclusive design – why intersectionality matters


Jakým způsobem TA ČR hodnotí genderovou dimenzi v obsahu výzkumu?

TA ČR začala hodnotit reflexi a případnou integraci genderové perspektivy do výzkumného projektu od roku 2019, a to v Programu ZÉTA (juniorský program) a později ÉTA (společensko-humanitní aplikovaný výzkum). 

Kdy a jak zohledňovat genderovou dimenzi v obsahu výzkumu?

Jak se kritérium genderové perspektivy osvědčilo?

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zavedla ve 4. veřejné soutěži Programu ZÉTA hodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu
a inovací. Smyslem tohoto nového kritéria je posouzení, zda je ve výzkumném tématu relevantní zohlednit možné biologické odlišnosti (pohlaví) nebo odlišnosti ve zkušenostech a potřebách žen a mužů (gender). TA ČR genderové kritérium implementovala s cílem zajistit, aby výsledky výzkumu byly pro všechny skupiny společnosti co nejvíce přínosné, funkční a bezpečné. Přejít na celý článek >>

Výstava: Integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací

Výstava se věnuje důležitosti začlenění genderové dimenze do výzkumu a inovací. 
Na konkrétních příkladech z oblasti energetiky, lékařství, robotiky, dopravy nebo informačních technologií dokládá, že zohlednění role pohlaví a genderu ve výzkumné praxi vede k bezpečnějším, využívanějším nebo tržně relevantnějším výsledkům výzkumu.

Výstavu vytvořil tým Technické univerzity Vídeň v rámci projektu GEECCO, jehož je TA ČR součástí.

Kompletní výstava ke shlédnutí ZDE

GENDER-NET Plus

Hlavním cílem projektu GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund je podpořit projekty s genderovou dimenzí prostřednictvím společné mezinárodní výzvy evropských poskytovatelů, jež jsou součástí konsorcia. Kromě toho se konsorcium věnuje dalším aktivitám na podporu začlenění genderové dimenze do výzkumu a institucionálních změn zajišťujících genderovou rovnost.

Více informací o podpořených projektech s českou účastí naleznete pod odkazy níže: