GENDER-NET Plus

Gender v obsahu výzkumu a inovací

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2017
výzva uzavřena

Novinky

Spolupráce se zahraničními agenturami v ERA-NET cofundech
12. 2. 2020
- Technologická agentura ČR je od roku 2017 zapojena do mechanismu ERA-NET Cofund. ERA-NET Cofund je mechanismus evropského rámcového programu pro…
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech
3. 2. 2020
- Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejňuje dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech. Tento dokument stanovuje obecná…
Výsledky národní veřejné soutěže ZÉTA GEDNDER-NET Plus Call 2017
21. 12. 2018
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 3. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu ZÉTA GENDER-NET Plus Call 2017, vyhlášené dne…

Více informací

Více informací o GENDER-NET Plus

Cílem projektu GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund je posílit nadnárodní spolupráci mezi vlastníky a manažery výzkumných programů, podpořit podporu rovnosti pohlaví prostřednictvím institucionálních změn a zahájit integraci genderových principů do programů VaV.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 741874 .